Torstein Gundersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torstein Gundersen

Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Sigrun Halvorsen, Kurt I. Myhre, Terje Steigen, Jan Erik Nordrehaug, Torstein Gundersen, Rune Wiseth
23.01.2003
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig gjenåpning av den tilstoppede koronararterien viktig for pasientens prognose ( 1 ). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...
Jarle Jortveit*, Torstein Gundersen, Synnøve Emblem Holte, Harald Brunvand
28.02.2008
Pasienter som innlegges ute av stand til å redegjøre for egen sykehistorie og uten medfølgende innleggelsesskriv fra lege eller andre er ikke en uvanlig foreteelse ved medisinske avdelinger. Dette...
Torstein Gundersen, Arne Eivindson*, Reidun Topland, Tormod Snaprud
28.02.2000
Utvikling av sekundær pulmonal hypertensjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom er forbundet med dårlig prognose (1). Økningen av lungearterietrykket ved langvarig alveolær hypoksi og arteriell...
Jarle Jortveit, Hilde S. Køien, Torstein Gundersen, Harald Brunvand
08.09.2005
Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon eller venstre grenblokk ved EKG reduserer både sykelighet og død ( 1 ). Tiden fra symptomdebut til trombolytisk behandling og...