Tormod Fladby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tormod Fladby

Dag Aarsland, Arvid Rongve, Tormod Fladby, Ingelin Testad, Miia Kivipelto, Bengt Winblad
15.11.2011
Nylig ble nye diagnosekriterier for Alzheimers sykdom publisert. Den viktigste forandringen er at diagnosen nå kan stilles tidligere, før demens er utviklet. En annen viktig endring er at biomarkører...
Ragnhild Eide Skogseth, Tormod Fladby, Ezra Mulugeta, Dag Aarsland
15.11.2011
Antallet personer som får en demensdiagnose er økende. Den hyppigste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Demens er en klinisk diagnose, mens supplerende undersøkelser...
Tormod Fladby
27.05.2014
Miller, Bruce L. Frontotemporal dementia 200 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 94 ISBN 978-0-19-538049-1 Miller skriver lettfattelig, utfyllende og innsiktsfullt, men ikke...