Torleiv Ole Rognum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: t.o.rognum@medisin.uio.no

Torleiv Ole Rognum er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og leder for Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin i Den rettsmedisinske kommisjon.

Artikler av Torleiv Ole Rognum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media