Torleiv Ole Rognum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torleiv Ole Rognum

Torleiv Ole Rognum
22.02.2021
Forensic medicine has been taught as part of the medical studies programme since 1814. Soon, this discipline can finally become a medical specialty in Norway. In 2018, Olaug Bollestad, then Deputy...
Torleiv Ole Rognum
22.02.2021
Rettsmedisin har vært undervisningsfag på medisinstudiet siden 1814. Snart kan faget endelig bli en legespesialitet i Norge. I 2018 stilte daværende nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité,...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
26.01.2019
Violent shaking of infants may lead to a triad of serious injuries to the head and eyes. The question of whether the triad can be used to establish child abuse has been raised. But is the matter that...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
21.12.2018
Voldsom risting av spedbarn kan medføre en triade av alvorlige skader i hodet og øynene. Det er stilt spørsmål ved om man kan bruke triaden for å fastslå barnemishandling. Men er saken så enkel?...
Torleiv Ole Rognum
01.11.2007
Foto Geir Otto Johansen «Mortui vivos docent» (de døde underviser de levende) står det på veggen i mange obduksjonssaler – men med fallende obduksjonsrate lærer vi mindre og mindre. I Norge obduseres...
Torleiv Ole Rognum
19.10.2006
Koff, Clea Knokkelkvinnen Blant de døde i Rwanda, Bosnia, Kroatia og Kosovo. 288 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-92622-14-4 Knokkelkvinnen er ikke noe mystisk skjelett fra...
Marianne Arnestad, Torleiv Ole Rognum
26.08.2004
Bjørn Bjorvatn kommenterer i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 ( 1 ) vår artikkel om betydningen av sykdom, ruspåvirkning og selvmord blant bilførere i Tidsskriftet nr. 7/2004 ( 2 ). Vi er kjent med at...
Trine Brevig, Marianne Arnestad, Jørg Mørland, Kari Skullerud, Torleiv Ole Rognum
01.04.2004
I 1999 var 47 % av de som omkom i trafikken bilførere ( 1 ). En del av ulykkene disse førerne forårsaker, rubriseres som uforklarlige ut fra trafikkbildet og vitnebeskrivelser. Man antar at slike...
Ole Johan Borge, Torleiv Ole Rognum
10.01.2001
Ved intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (heretter kalt spermieinjeksjon) blir én spermie injisert direkte inn i oocyttens cytoplasma ved hjelp av en glasspipette. Metoden anvendes ved sterkt nedsatt...
Torleiv Ole Rognum
30.08.2001
I april 2001 offentliggjorde Orlic og medarbeidere (1) at eksperimentelle hjerteinfarkter i rotter kunne helbredes ved hjelp av stamcellebehandling. Det infarcerte området ble erstattet av ny...
Torleiv Ole Rognum
10.12.2000
Organiserte statsdannelser og samfunn har behov for en objektiv medisinsk-naturvitenskapelig ekspertise å støtte seg til i rettsutøvelsen. Å forvalte denne ekspertisen har gitt en ikke ubetydelig...
Arne Stray-Pedersen, Marianne Arnestad, Åshild Vege, Lisbeth Sveum, Torleiv Ole Rognum
03.11.2005
Det har lenge vært diskutert om spedbarn som sover sammen med foreldrene har økt risiko for krybbedød ( 1 ). Forekomsten av krybbedød i Norge har etter kampanjen mot mageleie falt dramatisk fra 142...
Torleiv Ole Rognum
17.03.2005
Ved godt internasjonalt samarbeid vil trolig de fleste likene på Thailands strender bli identifisert og brakt hjem til de pårørende I Thailand er opp mot 6 000 personer omkommet etter flodbølgen før...