Torkel Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Steen

Torkel Steen
01.04.2004
Legeforeningen støtter opprettelse av sprøyterom, der narkomane kan bruke illegale rusmidler straffefritt og med assistanse av helsepersonell ( 1 ). Den samme Legeforeningen har i lengre tid gått i...
Torkel Steen
09.01.2003
Aftenposten skriver 12.11. 2002 at Legeforeningen arrangerte et seminar med tittelen «Snus – noe griseri» ( 1 ). Nå var det riktignok Tobakksfritt som arrangerte, men siden møtet ble holdt i Legenes...
Torkel Steen
06.03.2003
Mitt innlegg handlet om hvorvidt Legeforeningen bør bruke medlemmenes penger på helseopplysningskampanjer, og hvilke argumenter den i så fall bør bruke ( 1 ). Foranledningen var seminaret Snus, noe...
Torkel Steen
10.06.2001
Gunnar Hetland er i tvil om legeyrket kan anbefales, blant annet på grunn av lønnen (1). Generalsekretær Harry Martin Svabø svarer at lønnen nok ikke er så dårlig (2). Svabø skriver: ”Legeforeningen...
Torkel Steen
20.10.2001
Legeforeningen reagerer på at en lege som har sonet en dom for seksuelle overgrep får fastlegeavtale, og vurderer eksklusjon, står det i Aftenposten 28.9. 2001. Helsetilsynet har gransket legens...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
A fit and self-sufficient woman in her 80s was referred from the emergency department to the specialist outpatient falls clinic (Fallpoliklinikken) in the Department of Geriatric Medicine. She had...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
A fit and self-sufficient woman in her 80s was referred from the emergency department to the specialist outpatient falls clinic (Fallpoliklinikken) in the Department of Geriatric Medicine. She had...
Torkel Steen
10.08.2000
Tore Sanner og medarbeidere argumenterer i Tidsskriftet nr. 14/2000 (1), ”tobakksnummeret”, for at snus gir munnhulekreft. Utgangspunktet er merkelig nok at to store epidemiologiske studier (2, 3),...
Torkel Steen
20.11.2000
Torsdag 19. oktober 2000 oppdaget pressen at Legeforeningen, dvs. SOP, har aksjer i tobakksindustrien. Presidenten ble intervjuet, og lovet å ”rydde opp”. Han mente det var uakseptabelt for...
Torkel Steen
02.12.2010
Adminstrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst skryter i Tidsskriftet nr. 21/2010 av hvor riktig «redesignen» av sykehustilbudet i Oslo-regionen er, hvor trygg prosessen er, og hvor godt...
Torkel Steen
23.08.2011
Vik-Mo, Harald Forstå EKG 110 s, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2010. Pris NOK 330 ISBN 978-82-92934-06-7 Dette er en systematisk, kortfattet oversikt over tyding av EKG, med kriterier for normalitet...
Torkel Steen, Arne-Birger Knapskog
01.11.2011
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 gir Rasmus Lossius og medarbeidere synspunkter på EUs førerkortdirektivs bestemmelser om epilepsi, og implementering av dette i norske forskrifter og retningslinjer (...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
En sprek og selvhjulpen kvinne i 80-årene ble henvist fra legevakten til Fallpoliklinikken ved Geriatrisk avdeling. Hun hadde falt flere ganger, brått og rett i gulvet uten å greie å ta seg for, og...
Torkel Steen
27.01.2015
Ellenbogen, Kenneth A. Kaszala, Karoly Cardiac pacing and ICDs 6. utg. 518 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 50 ISBN 978-1-118-45951-5 Det er tilsynelatende lett å programmere...