God oversikt over pacemakere og ICD

Torkel Steen Om forfatteren
Artikkel

Ellenbogen, Kenneth A.

Kaszala, Karoly

Cardiac pacing and ICDs

6. utg. 518 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 50

ISBN 978-1-118-45951-5

Det er tilsynelatende lett å programmere pacemakere og implanterbare defibrillatorer, men vanskelig å gjøre det godt, slik at man unngår utilsiktede effekter av de mange algoritmene som er et tastetrykk unna. En god lærebok er viktig for alle som driver med dette.

Denne boken dekker hele feltet Cardiac implantable electrical devices, CIEDS, dvs. pacemakere, resynkroniseringsterapi (CRT), implanterbare defibrillatorer (ICD), temporære pacemakere og implanterbare rytmeovervåkere (loop recordere, ILR). Den tar for seg indikasjoner, implantasjon, oppfølging, komplikasjoner, programmering, problemløsning og fjerning. Utstyrets tekniske oppbygning er kort beskrevet. Utgivelsens målgruppe er leger og spesialsykepleiere/teknikere som behandler disse pasientene. Språket er klart, og det er lite overlapping mellom kapitlene. Redaktørene har rettet på den viktigste svakheten i tidligere utgaver, nemlig få og dårlige illustrasjoner. Denne utgaven er godt illustrert. Tabeller oppsummerer viktig kunnskap. Til å være en «tekstbok» er den didaktisk. De som foretrekker å få alt i bilder, vil kanskje foretrekke Barold, Strooband og Sinnaves lærebøker med tegneseriepreg?

Kapitlet om indikasjoner er basert på amerikanske retningslinjer, men de skiller seg lite fra de europeiske, som man uansett må kunne. Implantasjonsteknikken er godt presentert. Selv erfarne «implantatører» kan finne noe nyttig. Noen steder skiller anbefalingene seg fra vanlig praksis i Norden.

Timingsykluser, dvs. hvordan programmene er bygd opp, er godt beskrevet. Dette er tungt, men essensielt stoff. Beskrivelsen starter basalt, men strekker seg et godt stykke inn i spesifikke algoritmer fra de ulike produsentene. Det er nyttig, og skiller denne boken fra mange innføringsbøker. Ulemper og komplikasjoner ved algoritmene kunne ha vært bedre problematisert. Mens legemiddelomtaler har lange avsnitt om bivirkninger, mangler dette oftest i presentasjon av pacemakeralgoritmer. Derfor bør dette gis større plass i lærebøker.

Omtalen av standardprogram for ICD virker litt gammeldags. Viktige studier de siste årene ser ut til å ha ført til justeringer her og der, så budskapet er blitt noe rotete og inkonsistent.

Redaktørene har prioritert stoff som er viktig i praksis. Det vitenskapelige grunnlaget og de utallige tekniske detaljene som finnes i større bøker, er nedprioritert. Dermed kan denne utgivelsen leses fra perm til perm.

Boken anbefales. Den gir god oversikt over helt nødvendig kunnskap, for den som kan litt fra før. Selv erfarne klinikere vil finne mye nyttig. Som første innføring er den kanskje for stor?

Anbefalte artikler