Torgrim Sørnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torgrim Sørnes

Torgrim Sørnes
10.09.2009
I Tidsskriftet nr. 13–14/2009 skriver Annetine Staff at «Stortingsmeldingen gir god støtte til en fødselslege som ikke finner medisinsk indikasjon for det keisersnittet kvinnen ber om» ( 1 ). Det er...
Torgrim Sørnes
06.04.2006
I VG 22.2. 2006 er det et oppslag om en kollega i Oslo som er kommet i Fylkeslegens søkelys ( 1 ). Jeg skal ikke her ta opp det etiske aspektet ved at tilsynsmyndigheten bruker den tabloide presse...
Torgrim Sørnes
03.06.2004
Jeg leste med irritasjon innlegget fra Brynhild Braut og medarbeidere i Statens helsetilsyn i Tidsskriftet nr. 8/2004 ( 1 ). Der heter det blant annet: «Saken vil rutinemessig bli forelagt involvert...
Torgrim Sørnes
28.01.2010
Jeg takker så meget for den hyggelige anmeldelsen av min bok Ondskap i Tidsskriftet nr. 24/2009 ( 1 ). Det var svært gode ord, synes jeg, de varmet forfatterens hjerte midt i den dystre og kalde...
Torgrim Sørnes
13.12.2011
Myers, William David Death and a maiden Infanticide and the tragical history of Grethe Schmidt. 269 s, ill. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2011. Pris USD 35 ISBN 978-0-87580-437-8 På...
Torgrim Sørnes
13.12.2011
Kjus, Audun Død som straff i middelalderen 146 s, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 239 ISBN 978-82-7477-496-4 Forfatteren forsøker å skildre hvordan dødsstraffen ble innført i Norge i...
Torgrim Sørnes
08.04.2011
Stoa, Nils Johan Kjødets lyst Fortellinger om synd og straff. 227 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-32201-4 Forfatteren Nils Johan Stoa (f. 1951) er historiker og leder...
Torgrim Sørnes
11.03.2014
I G. Jamtvedt og medarbeideres kommentar i Tidsskriftet nr. 1/2014 ( 1 ) proklamerer forfatterne allerede i ingressen: «For å unngå sløsing med begrensede forskningsressurser og spare pasienter for...
Torgrim Sørnes
19.04.2016
I mai 1753 drepte en 25 år gammel norsk soldat en annen soldat med et kølleslag mot hodet uten tilsynelatende motiv. Under rettssaken påberopte den tiltalte seg utilregnelighet som følge av at han...