Es ist die alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myers, William David

  Death and a maiden

  Infanticide and the tragical history of Grethe Schmidt. 269 s, ill. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2011. Pris USD 35

  ISBN 978-0-87580-437-8

  På overflaten er dette en historisk fremstilling av en enkelt rettssak mot en mistenkt barnemorderske i den tyske byen Braunschweig i årene 1660 – 66.

  Som sådan er historien i seg selv interessant nok: Den 14 år gamle tjenestepiken Grethe Schmidt ble voldtatt av sin arbeidsgivers sønn som så forduftet. Noen tid etterpå ble Grethe mistenkt for å være gravid og fikk sparken. Da hun senere viste seg ikke å være gravid lenger, ble barnefødsel i dølgsmål med derpå følgende barnemord antatt, og hun ble arrestert.

  Man fant imidlertid aldri noe lik. Grethe selv tilsto ikke, verken graviditet, fødsel eller mord. Ingen hadde tatt henne på magen eller på noen annen måte forsøkt å konstatere graviditet. Det lengste hun strakk seg til under forhørene, var at hun hadde hatt uregelmessige menstruasjoner og at «noe» hadde kommet ut av henne, noe hun beskriver som et koagel. Mesteparten av anklagene mot henne ser ut til å være rent sladder – «Weibe Plauderey» som det het den gangen. To sakkyndige jordmødre undersøkte henne og erklærte uten forbehold at hun aldri hadde født noe barn.

  Det var på dette tidspunkt at retten skulle ha avvist saken og pent bedt om unnskyldning. Men retten i Braunschweig var nå blitt mer opptatt av å få en fellende dom – «vinne saken» heter det i dag – enn å søke sannheten, og tok etter hvert i bruk alle lovlige og ulovlige midler for å oppnå sitt mål. Det er disse forskjellige manipulasjonene mesteparten av boken handler om, og som også gjør at den er aktuell i dag.

  Dette er William David Myers andre bok på 15 år. Noe av grunnen til denne lange avstanden i tid ser ut til å ligge i grundigheten i forskningsarbeidet. Ingen påstand er udokumentert, ikke noe synspunkt mangler begrunnelse. Av de 269 sidene er 50 av dem noter til teksten.

  I tillegg til å beskrive Grethes skjebne med en smal pensel, bruker Myers god plass og brede strøk til å fylle ut bakgrunnen. Datidens rettsvesen, politiske forhold, medisinsk erkjennelse og praksis – dette er et landskap hvor Myers åpenbart er lommekjent. Leseren blir nå også delaktig i dette, med forfatteren som velvillig guide. Den historiske bakgrunnen med strukturene i 1600-tallets Tyskland vekselvirker med kriminalhistorien som utgjør forgrunnen på en velkomponert måte.

  På den måten blir dette ikke bare en faghistorisk «page-turner», men også en bok til ettertanke og refleksjon. Målgruppen burde være et stort publikum, mennesker med interesse for medisin, jus, historie eller sosiologi. Bokens viktigste appell er likevel til lesere med interesse for det rent menneskelige aspektet – en ung pikes skjebne, fanget i statens nådeløse maskineri, overlatt til maktmenneskers misbruk.

  Dette er en gripende bok, til dels opprørende – og dessverre høyst aktuell også i Norge i 2011. Jeg er glad for at jeg fikk anledning til å anmelde den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media