Tore W. Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore W. Steen

Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Olav Dalgard, Tore W. Steen, Gunnar Hoddevik
28.02.2008
Hepatitt C-virusinfeksjon er ifølge Verdens helseorganisajon et globalt helseproblem. Infeksjonen blir ofte kronisk og er en viktig årsak til leversvikt og primær levekreft. I Norge er hepatitt C-...
Olav Dalgard, Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.05.2008
Vi er nok uenige med Ritland i dette. Etter vår mening bør HCV genotype 1-pasienter kun behandles når en leverbiopsi viser en viss fibroseutvikling eller betydelig inflammasjon, og genotype 2 og...
Olav Dalgard, Atle Egeland, Randi Ervik, Kostas Vilimas, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.01.2009
Infeksjon med hepatitt C-viruset (HCV) er et globalt folkehelseproblem og omkring 170 millioner mennesker er anti-hepatitt C-positive (anti-HCV+) ( 1 ). I den vestlige verden er sykdommen først og...
Tore W. Steen
11.05.2006
Botswanas program for forebygging av HIV-smitte fra mor til barn har stor oppslutning – mer enn 80 % av alle gravide ble undersøkt for HIV i 2005. Nevirapin i engangsdoser til mor og barn ved...
Tore W. Steen, Mona Drage, Elise Klouman
29.11.2006
For 25 år siden ble de første aidstilfellene i USA beskrevet . Men allerede i slutten av 1970-årene hadde det funnet sted en markert øking i tilfeller av immunsviktassosiert sykdom i daværende Zaire...
Maria Romøren, Tore W. Steen
01.07.2004
Botswana har den høyeste HIV-prevalensen i verden, men er i afrikansk målestokk et ressurssterkt land. President Festus Mogae har erklært at landet er i krise. Han er en frontfigur i kampen mot HIV/...
Tore W. Steen, Øystein Søbstad
20.03.2003
Nederland har ikke diagnosestasjoner for tuberkulose ved sykehusene som i Norge, og dette arbeidet er lagt til kommunene. Storkommuner har egne tuberkuloseavdelinger som en del av sine...
Petter Elstrøm, Tore W. Steen
28.08.2003
Det er nylig kommet en ny MSIS- og tuberkuloseregisterforskrift. Ifølge høringsnotatet som ble sendt ut tidligere i år, var hensikten med endringene å gjøre behandlingen av helseopplysninger i MSIS...
Tore W. Steen
20.01.2002
I løpet av 1990-årene forflyttet senteret for HIV-epidemien i Afrika seg gradvis fra sentral- og østafrikanske land til det sørlige Afrika. I 1985 – 88 arbeidet jeg som regionslege i gruvebyen Selebi...
Petter Elstrøm, Tore W. Steen
10.11.2002
Vi ønsker å knytte noen kommentarer til artikkelen om nosokomiale infeksjoner i sykehjem i Oslo av Andersen & Rasch i Tidsskriftet nr. 24/2002 (1). Andersen & Rasch har lagt ned et stort...
Tore W. Steen
30.03.2001
Ved forrige århundreskifte var tuberkulose antakelig en sjelden sykdom i Botswana. I dag er insidensen av tuberkulose i landet blant de høyeste i verden. Historisk skyldes dette i stor grad migrasjon...
Tore W. Steen, Mohamed G. Farah, Nils L. Johnsen, Helga Johnsen, Ulf L.H. Johnsen
20.03.2003
De siste tiårene har Norge hatt en forholdsvis høy innvandring. I 1980 hadde 2,3 % av befolkningen innvandrerbakgrunn, mot 6,3 % i 2000. Samtidig endret sammensetningen av innvandrerbefolkningen seg...
Trude Margrete Arnesen, Siri Seterelv, Gunnstein Norheim, Sigrid Ryg Helgebostad, Turid Mannsåker, Ingvild Nesthus Ly, Else Johanne Rønning, Tore W. Steen
15.12.2015
While the prevalence of tuberculosis in recent years has declined globally, it has increased in Norway. The number of new cases of tuberculosis reported to the National Surveillance System for...
Tore W. Steen, Per Hjortdahl, Gunnar Størvold, Kostas Vilimas*, Petter Elstrøm*, Ingrid Esholdt, Gunnar Kvalvaag
16.06.2005
Genital infeksjon med Chlamydia trachomatis er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon i Norge. I 2002 var 16 356 av 254 632 prøver (6,4 %) som ble innsendt til mikrobiologiske laboratorier...
Trude Margrete Arnesen, Siri Seterelv, Gunnstein Norheim, Sigrid Ryg Helgebostad, Turid Mannsåker, Ingvild Nesthus Ly, Else Johanne Rønning, Tore W. Steen
15.12.2015
Mens tuberkuloseforekomsten i verden har sunket i de senere år, har den økt i Norge. Antall tilfeller av tuberkulosesykdom rapportert til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har økt fra...