Tore Sørlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Sørlie

Lotta Halvorsen, Hilde Nerum, Pål Øian, Tore Sørlie
12.06.2008
Siden begynnelsen av 1970-årene har keisersnittfrekvensen i Norge og hele den vestlige verden økt sterkt. Årsakene er mange og bare delvis kartlagt. Økt bruk av keisersnitt ved seteleie og etter...
Tore Sørlie, Marit Borg, Pia Jessen, Kari Tuseth
20.01.2001
Norges forskningsråds ekspertkonferanse om alvorlige psykiske lidelser i 1993 (1) understreket at både biologiske, psykologiske og sosiale dimensjoner som regel griper inn i hverandre og må tas i...
Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
A man in his forties had been repeatedly assessed over a period of 15 years at neurological departments and specialised epilepsy hospitals. The conclusion was always psychogenic, non-epileptic...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Yashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psychiatry in Russia is dominated by large psychiatric hospitals and specialized open services, while the primary health and social services are underdeveloped and offer little in terms of treatment...
Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
En mann i 40-årene hadde de siste 15 årene gjentatte ganger vært innlagt til utredning ved nevrologiske avdelinger og spesialiserte epilepsisykehus – alle med konklusjonen psykogene, ikke-epileptiske...
Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
A man in his forties had been repeatedly assessed over a period of 15 years at neurological departments and specialised epilepsy hospitals. The conclusion was always psychogenic, non-epileptic...
Tore Sørlie, Rolf Busund, Harold C. Sexton, Dag Sørlie
17.03.2005
Hvor tilfreds en pasient er med den medisinske behandlingen påvirkes av forventninger, psykososiale forhold, medisinsk tilstand og behandling ( 1 , 2 ). Pasienttilfredshet har vært forbundet med...
Tore Sørlie
21.01.2011
Fjerstad, Elin Frisk og kronisk syk Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. 297 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-40235-5 Målgruppen er alle...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Jashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psykiatritilbudet i Russland er dominert av store psykiatriske sykehus og et spesialisert lavterskeltilbud, mens den primære helse- og sosialtjenesten er mangelfullt utviklet og i liten grad gir et...