Klokt om kronisk sykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fjerstad, Elin

  Frisk og kronisk syk

  Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. 297 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-40235-5

  Målgruppen er alle helsearbeidere som møter pasienter med kronisk sykdom, og studenter innenfor helsefag som psykologi, medisin, sykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Boken er også en lærebok for de som selv er kronisk syke, og for deres pårørende. Forfatteren, som er psykolog, har omfattende erfaring, både personlig og klinisk, med behandling av kronisk revmatologisk sykdom. Overføringsverdien til annen kronisk sykdom er stor.

  Tittelen, Frisk og kronisk syk, understreker at kronisk sykdom ikke må løsrives fra den friske personen som har sykdommen. Kronisk sykdom innebærer derfor å være både syk og frisk, ikke enten syk eller frisk.

  Forfatteren formidler kunnskap om hvordan det er å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan man kan leve best mulig med de utfordringene dette innebærer.

  Innledningsvis handler det om forskning og teori knyttet til det å leve med kronisk sykdom, og deretter presenterer forfatteren teori og forskning omkring mestring. Herunder omtaler hun sentrale bidrag fra utviklingspsykologi, familieteori, helsepsykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. Etter en oversikt over hva mestring innebærer, omtaler hun hva som skal mestres ved kronisk revmatisk sykdom. Deretter blir smerte og hvordan sykdommens medisinske kjennetegn farger de mentale og følelsesmessige belastningene, omtalt. Kronisk sykdom som krise, at tilvenning til et liv som kronisk syk innebærer at sykdommen må aksepteres, og at selvfølelsen på ulike måter berøres, og at psykiske reaksjoner kommer i forløpet av kronisk sykdom, blir også behandlet på en klok måte.

  Den siste delen handler om god helse ved kronisk sykdom. Her gjennomgår Fjerstad kognitiv terapi ved kronisk sykdom og de terapeutiske mulighetene dette innebærer. Målet med kognitiv terapi er å få økt forståelse av hvordan mental aktivitet virker inn på hvordan man har det med seg selv, med andre, med sykdommen og med fremtiden. Det er et verktøy for å håndtere reaksjoner på å få en kronisk sykdom, for tilpasning til den og for å forebygge utvikling av angst og depresjon. Kunsten er ikke å være prisgitt sine egne tanker, men å velge hvilke tanker man skal bry seg om, og hvilke man skal la fare. Avslutningsvis diskuterer forfatteren medikamentavhengighet og forebygging av misbruk av opiater.

  Den store pedagogiske styrken er at man gjennomgående presenterer konkrete eksempler på hvordan man kan samtale med barn og voksne om ulike sider ved det å ha kronisk sykdom.

  Et stort tilfang på relevant litteratur er integrert i forhold til lett gjenkjennlige kliniske situasjoner og utfordringer på en uvanlig god måte.

  Jeg anbefaler boken både for praktiserende leger og som pensumslitteratur for medisinstudenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media