Tore Kristian Kvien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Kristian Kvien

Hanne Dagfinrud, Marte Schrumpf Heiberg, Gunnstein Bakland, Johan Skomsvoll, Tore Kristian Kvien
13.12.2007
Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) er en kronisk inflammatorisk tilstand som i hovedsak affiserer det aksiale skjelettet. Sakroiliitt er viktigste kjennetegn. Prevalensen ligger...
Ingvild Kjeken, Tore Kristian Kvien, Hanne Dagfinrud
01.03.2007
Personer med behov for rehabilitering har til felles at de har varig skade eller sykdom som har fått funksjonelle konsekvenser. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan slike konsekvenser klassifiseres i...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Villy Johnsen, Øystein Førre, Hans-Jacob Haga, Tore Kristian Kvien, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Erik Rødevand
28.05.2003
Det siste tiåret har behandling av pasienter med revmatoid artritt endret seg betydelig. En tradisjonelt avventende og forsiktig holdning er erstattet med tidlig og aggressiv behandling med...
Erik Rødevand*, Tore Kristian Kvien, Villy Johnsen
10.11.2001
Revmatoid artritt er en kronisk inflammatorisk sykdom som fører til betydelig sykelighet, økt mortalitet, tidlig arbeidsuførhet og mangeårig og hyppig behov for helseressurser (1). Legemidler er...
Ragnhild Ørstavik, Glenn Haugeberg, Tore Kristian Kvien, Finn Lilleås
10.10.2000
Osteoporose er i seg selv ikke en symptomgivende tilstand, men gir seg først til kjenne når det oppstår et brudd. Lav beintetthet disponerer særlig for brudd i håndledd, lårhals og i virvelsøylen (1...
Hans-Jacob Haga*, Villy Johnsen, Monika Østensen, Knut Mikkelsen, Hans Christian Gulseth, Tore Kristian Kvien, Bjørn-Yngvar Nordvåg
20.11.2000
Som revmatologer opplever vi at pasienter med et slikt klinisk bilde blir vurdert høyst forskjellig av allmennpraktikeren både med tanke på diagnostikk og behandling. Det synes klart at mange...
Erik Rødevand, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Hans-Jacob Haga*, Øystein Førre, Villy Johnsen, Tore Kristian Kvien
16.06.2005
Bruk av glukokortikoider fører til nedsatt beinmineraltetthet og utvikling av osteoporose, som disponerer for beinbrudd bl.a. i ryggen og hoftene. Årsaken til glukokortikoidindusert osteoporose er...