Tore Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Henriksen

Tore Henriksen, Anne Karen Jenum, Hrafnkell B. Thordarson, Helene Oeding Holm, Hilde Beate Gudim, Kristian Folkvord Hanssen
12.06.2018
Bjørn Backe mener nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide, men argumentene han presenterer er allerede diskutert og veid i bakgrunnsmaterialet for de...
Bjørg Lorentzen, Marie Cecilie Paasche Roland, Tore Henriksen
23.08.2007
En 33 år gammel tidligere frisk, norsk førstegangsfødende kvinne med hittil ukomplisert svangerskap oppsøkte lege i uke 36 pga. slapphet, kvalme, hudkløe og gule sklera. Svangerskapskontrollen viste...
Torunn Eikeland, Birgitt Haugeberg, Tore Henriksen, Sissel Hjelle, Branislava Yli, Pål Øian
19.04.2007
I Tidsskriftet nr. 2/2007 er Per Bergsjø sterkt kritisk til rådet om syre-base-analyse av navlestrengsblod som han finn i Veileder i fødselshjelp 2006 frå Norsk gynekologisk forening ( 1 , 2 )...
Tore Henriksen
20.09.2007
Temaet «ernæring i svangerskapet» omfatter alle sider ved kostholdet i tilknytning til graviditet, fødsel og amming. Interessen for ernæringsstatus hos gravide var i mange år liten i vestlige samfunn...
Elisabeth Qvigstad, Nanna Voldner, Jens Bollerslev, Tore Henriksen
03.12.2009
Når det gjelder helse og sykdom, tenker vi mennesker kategorisk – det vil si man er enten frisk eller syk. Kategorisering gjør praktisk medisin håndterlig, men for mange sykdommer er en slik...
Berit Borch-Iohnsen, Jan I. Pedersen, Tore Henriksen
24.08.2006
Sosial- og helsedirektoratet har utgitt nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Retningslinjene anbefaler måling av hemoglobinnivå ved første kontroll og i uke 28, som grunnlag for vurdering av...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, har kvinner en rekke kjønnsspesifikke problemer. I første rekke gjelder dette forhold knyttet til graviditet og fødsel (omtalt i egen...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Epilepsi er en av de aller vanligste nevrologiske tilstander hos kvinner i fertil alder. Prevalensen av epilepsi hos gravide ved termin er 3 – 5 per 1 000, hvilket betyr at ca. 200 kvinner med...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
09.10.2003
Gunnar Houge og medarbeidere kommer i Tidsskriftet nr. 16/2003 med nyttige kommentarer ( 1 ) til vår artikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 2 ). Vi er enig i at...
Anders Hartmann, Trond Jenssen, Karsten Midtvedt, Anna V. Reisæter, Per Fauchald, Tore Henriksen, Eirik Monn, Bjørn Christophersen
20.09.2002
Figur 1 Elektronmikroskopisk bilde av glomerulusmembranen med kapillarsiden (endotelceller), basalmembranen og urinsiden (epitelceller, podocytter). Silfunksjonen av proteiner ivaretas i alt...
Susanne Albrechtsen, Lillian N. Berge, Per E. Børdahl, Thore Egeland, Tore Henriksen, Lise Lund Håheim, Pål Øian
03.03.2005
Ytre vending – setet løftes ut av bekkenet og fosterets hode kontrolleres med høyre tommel Ved ytre vending korrigeres barnets leie fra seteleie til hodeleie. Formålet med å tilby ytre vending ved...
Tore Henriksen, Guttorm Haugen, Jens Bollerslev, Svein Olav Kolset, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen, Torun Clausen
17.02.2005
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...
Tore Henriksen
29.11.2011
Conway, Deborah L. Pregnancy in the obese woman Clinical management. 243 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 63 ISBN 978-1-4051-9648-2 Det store flertallet av gravide i Norge...
Tore Henriksen
04.02.2011
McCance, David R. Maresh, Michael Sacks, David A. A practical manual of diabetes in pregnancy 280 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 60 ISBN 978-1-4051-7904-1 Forekomsten av...
Branka Yli, Tore Henriksen, Jørg Kessler, Hilde Christin Lie, Berit Lunden Hustad
11.11.2014
TorunnEikeland Vi har med stor sorg mottatt budskapet om at Torunn Eikeland (f. 1953) er død. Hun var en av Norges fremste fødselsleger – vi har mistet en av de beste vi hadde. Torunn ble bare 61 år...
Anne Flem Jacobsen, Annette Kristiansen, Line Bjørge, Tore Henriksen, Anette Løken Eilertsen, Per Morten Sandset
13.05.2014
De viktigste endringene i de nye retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling i svangerskapet gjelder anbefalinger for profylakse etter keisersnitt, ved trombofilier og ved tidligere alvorlige...