MINNEORD

Branka Yli, Tore Henriksen, Jørg Kessler, Hilde Christin Lie, Berit Lunden Hustad Om forfatterne
Artikkel

TorunnEikeland

Vi har med stor sorg mottatt budskapet om at Torunn Eikeland (f. 1953) er død. Hun var en av Norges fremste fødselsleger – vi har mistet en av de beste vi hadde. Torunn ble bare 61 år.

Det meste av hennes yrkeskarriere var hun seksjonsoverlege ved fødeavdelingen i Haugesund. Torunn hadde en unik evne til å kombinere nye moderne metoder med gode tradisjoner innenfor norsk fødselshjelp. Særlig gjaldt dette fosterovervåking under fødselen, der hun var en av de første i Norge til å innføre analyse av fosterets EKG (STAN) for å oppdage truende oksygenmangel. Hennes pionerarbeid i 1990-årene var et viktig bidrag til at metoden i dag er i bruk ved de aller fleste større fødeavdelinger i landet.

En annen hjertesak var bruk av tang. Engasjementet for å videreføre praktiske ferdigheter, og dermed forløsning av utsatte barn raskest mulig, har i stor grad bidratt til at tang fortsatt er et viktig instrument i norsk fødselshjelp. Torunn hadde både et stort ønske og ikke minst en imponerende evne til å videreformidle all sin kunnskap til alle rundt seg. Hun hadde evne til å lytte, men samtidig var hun klar i faglige tilbakemeldinger. Hun var et forbilde for kolleger i alle aldre.

Selv om Torunn jobbet ved et relativt lite sykehus, var hun likevel ledende innenfor fødselsomsorgen i Norge og hadde stor innflytelse på utviklingen innenfor fagområdet. Hun var engasjert i Norsk gynekologisk forening, Norsk perinatalmedisinsk forening og Regional perinatalkomité. I tillegg var hun sentral i utarbeiding av nasjonale prosedyrer og styremedlem i nasjonal referansegruppe for fosterovervåking helt fra oppstart i 2004 og like til nå i høst. Det tar lang tid å fylle tomrommet etter henne.

Til tross for at Torunn var syk i flere år, var engasjementet hennes inn i referansegruppen like levende. Til og med under pågående cellegiftbehandling deltok hun aktivt i gruppen med samme glød som alltid: Hun presenterte kasus, holdt foredrag og arrangerte kurs. Torunn var en klippe i vår gruppe – både menneskelig og faglig.

Våre tanker går til Torunns mann, barn og barnebarn. Vi vil savne deg.

Norsk referansegruppe i fosterovervåking

Anbefalte artikler