Tore Dahlberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Dahlberg

Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
09.02.2006
AIS-skalaen (Abbreviated Injury Scale) ble konstruert for å beregne sannsynligheten for død for en trafikkskadet person. Kjetil Søreide & Andreas Krüger kommenterer vår artikkel om...
Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
26.01.2006
Vi takker Hans Husum for hans kommentar til vår artikkel om snøscooterskader ( 1 ). Vi må erkjenne at prosjektet om forebygging av slike skader på Svalbard har hatt begrenset effekt. Vi er også enig...
Tor Ingebrigtsen, Snorre Sollid, Martin MacFarlane, Tore Dahlberg
18.12.2003
Skadelidte var 21 år og arbeidet som mannskap på Lance (fig 1). 25.1.2001 lånte han en snøscooter for å kjøre tur sammen med to andre. Han mistet kontrollen over kjøretøyet, ble kastet av og pådrog...
Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
01.12.2005
Longyearbyen sykehus betjener Svalbards faste befolkning, besøkende, fiskeflåten og skip i Barentshavet. Ferdsel på Svalbard preges om vinteren av snøscooter, som i løpet av de siste 40 år har bedret...