Toralf Hasvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Toralf Hasvold

Nina Guttormsdatter Helberg, Toralf Hasvold
24.08.2006
Å rekruttere helsepersonell til distrikt er både en nasjonal og internasjonal utfordring ( 1 , 2 ). Bertelsen viste i 1963 at leger hadde en tendens til å jobbe i den landsdelen de var født ( 3 )...
Trine S. Bergmo, Lauritz Bredrup Dahl, Toralf Hasvold
18.03.2004
Det er vanlig at barn henvises til spesialist for vurdering av hjertebilyd ( 1 ). Fra januar 1999 til desember 2000 ble det henvist 103 barn til Universitetssykehuset Nord-Norge for utredning av...
Øyvind Alexandersen, Erlend Jørgensen, Johan Østerås, Toralf Hasvold
26.08.2004
Den store legemangelen i Nord-Norge i 1960-årene aktualiserte tanken om en egen medisinerutdanning i landsdelen. Et vesentlig argument i denne sammenhengen var forventningen om at dersom man utdannet...
Toralf Hasvold
19.02.2004
Tiden er inne for en kvalitetsreform i primærhelsetjenesten basert på kunnskap Organiseringen av primærhelsetjenesten har vært gjenstand for kontinuerlig faglig og politisk debatt i hele forrige...
Lauritz Bredrup Dahl, Per Hasvold, Eli Arild, Toralf Hasvold
06.11.2003
Man hører ofte hjertebilyder hos barn. De aller fleste bilydene er fysiologiske, dvs. ikke assosiert med anatomiske eller funksjonelle avvik. Opptil 80 % av skolebarn kan ha hjertebilyd under visse...
Toralf Hasvold
20.03.2000
I forarbeidet til loven om fastlegeforsøket ble det understreket at man ville evaluere om dette systemet førte til en kvalitetsmessig bedre tjeneste til svake grupper (1). En hovedbegrunnelse for...
Steinar Pedersen, Ellen Rygh, Lauritz Bredrup Dahl, Toralf Hasvold
30.06.2005
I Tidsskriftet nr. 8/2005 omtales håndtering av barn med hjertebilyd ( 1 , 2 ). Ved nyoppdaget bilyd har kun 10 % av henviste barn medfødt hjertefeil, og erfarne barnekardiologer kan identifisere...