Tor Inge Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Inge Tønnessen

Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Gunnvald Kvarstein, Tor Inge Tønnessen
20.09.2001
Til tross for økende viten om kroniske smerter ser vårt helsevesen ut til å stå med ”den vonde ryggen” mot veggen i møtet med den store økningen i langtidssykefravær og uførepensjonering på grunn av...
Erik Fosse, Ole Jakob Elle, Eigil Samset, Margunn Johansen, Jan Sigurd Røtnes, Tor Inge Tønnessen, Bjørn Edwin
20.01.2000
I løpet av de siste tiår er stadig mer avansert teknologi blitt tatt i bruk i behandlingen. Den raske utviklingen av datateknologi og avansert bildeteknikk har gjort at sykdommer som tidligere krevde...
Tor Inge Tønnessen
15.03.2016
Kollega Jon Henrik Laake har kommet med interessante og viktige kommentarer til HEAT-studien som bemerkninger til et intervju med undertegnede om denne studien. Forskjellen i gjennomsnittlig...