Tor Inge Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Inge Tønnessen

Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
19.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1433–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1433 skal det stå: Mer enn 33 millioner mennesker i 235 land har per september 2020 blitt smittet av SARS-CoV-2 og har utviklet...
Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
07.10.2020
Even patients with an initial mild course of COVID-19 report persistent symptoms, including chest pain, shortness of breath, headache and fatigue. Many have a reduced quality of life. We do not yet...
Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
29.09.2020
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse. Mange har nedsatt livskvalitet. Vi har...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Gunnvald Kvarstein, Tor Inge Tønnessen
20.09.2001
Til tross for økende viten om kroniske smerter ser vårt helsevesen ut til å stå med ”den vonde ryggen” mot veggen i møtet med den store økningen i langtidssykefravær og uførepensjonering på grunn av...
Erik Fosse, Ole Jakob Elle, Eigil Samset, Margunn Johansen, Jan Sigurd Røtnes, Tor Inge Tønnessen, Bjørn Edwin
20.01.2000
I løpet av de siste tiår er stadig mer avansert teknologi blitt tatt i bruk i behandlingen. Den raske utviklingen av datateknologi og avansert bildeteknikk har gjort at sykdommer som tidligere krevde...
Tor Inge Tønnessen
15.03.2016
Kollega Jon Henrik Laake har kommet med interessante og viktige kommentarer til HEAT-studien som bemerkninger til et intervju med undertegnede om denne studien. Forskjellen i gjennomsnittlig...