Tor Hervig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Hervig

Sigbjørn Berentsen, Tatjana Sundic, Tor Hervig, Geir E. Tjønnfjord
05.11.2009
Når anemi ikke skyldes blødning, mangeltilstand eller er sekundær til en påvist sykdom, må man vurdere muligheten for hemolytisk anemi. Ervervet hemolyse kan skyldes autoimmunitet ( 1 , 2 ), og...
Håkon Reikvam, Unni Sandaker Blom, Einar Kristoffersen, Knut Liseth, Øystein Bruserud, Tor Hervig
26.02.2009
Granulocyttransfusjon er blitt brukt i klinisk medisin i over 40 år. Indikasjonen har vore alvorleg, langvarig eller komplisert infeksjon og nøytropeni. På grunn av biverknader, spesielt...
Hans Erik Heier, Lillian Nordbø Berge, Tor Hervig, Torvid Kiserud, Magne Børset, Sturla Eik-Nes, Mirjana Arsenovic, Ganesh Acharya
08.10.2009
For 40 år siden ble IgG anti-D tatt i bruk som profylakse mot Rh(D)-immunisering. Det er nå på tide å revidere programmet for forebygging og overvåking av immunisering mot blodtypeantigener i...
Guro Kristin Melve*, Tor Hervig, Ragnhild Øvrebøe, Ingerid Nesthus
18.11.2004
Ved autoimmun hemolytisk anemi av varmetype er blodtransfusjon risikabelt for pasienten og krev omfattande laboratorieundersøkingar på førehand. Vi vil gje ein kortfatta oversikt over...
Kjell Haram, Eirik Søfteland, Tor Hervig, Jouko Pirhonen
28.08.2003
Normalt blodplatetall i svangerskapet er 250 – 290 · 10⁹/l ( 1 ) og blodplatetall under 150 · 10⁹/l kan defineres som trombocytopeni ( 2 ). Trombocytopeni i svangerskapet er ofte uten klinisk...
Jenny Foss Abrahamsen, Einar K. Kristoffersen, Tor Hervig, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Elling Ulvestad
20.05.2000
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte er en ressurskrevende terapi som i Norge tilbys et fåtall kreftpasienter innenfor spesielle diagnosegrupper. Disse pasientene skal ha en...
Tor Hervig, Øystein Flesland, Tine Torsvik Steinsvåg, Sigurd Bj. Humerfelt, Kjellfrid Laugaland, Sigved Gramstad, Olaf Johan Hartmann-Johnsen
30.04.2000
Nye spesialister Godkjent i sentralstyrets møte 24.3. 2000...
Rune J. Ulvik, Rolf Møller, Tor Hervig
23.04.2013
Lavt inntak av jern er en vanlig årsak til små jernlagre og jernmangel ( 1 ). Kvinner er mer utsatt enn menn på grunn av jerntap ved menstruasjonsblødninger og svangerskap...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...