Tor Henrik Anderson Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk klinikk

Haukeland universitetssjukehus

og

Avdeling for blodsykdommer

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Tor Henrik Anderson Tvedt er ph.d., spesialist i indremedisin og i blodsykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tor Henrik Anderson Tvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media