Tor Henrik Anderson Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Henrik Anderson Tvedt

Sofie Hagestande, Ann Kristin Kvam, Inger Marie Bowitz Lothe, Hilde K. Gjelberg, Øystein Bruserud, Tor Henrik Anderson Tvedt
14.12.2020
Aplastisk anemi er en sjelden form for benmargssvikt karakterisert av tap av hematopoetiske stamceller, cellefattig benmarg og utilstrekkelig produksjon av blodceller. Ubehandlet er tilstanden svært...
Håkon Reikvam, Jakob Dalgaard, Silje Johansen, Tor Henrik Anderson Tvedt, Øystein Bruserud
26.04.2019
Akutt myelogen leukemi er ei gruppe aggressive, maligne blodsjukdommar som rammar alle aldersgrupper, men er vanlegast hos eldre over 65 år. Nyare behandlingsmetodar og nyare forsking indikerer at...