Tor Atle Rosness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Atle Rosness

Hege Rasmussen, Eystein Stordal, Tor Atle Rosness
17.09.2018
The umbrella term frontotemporal dementia encompasses several neurodegenerative diseases that lead to neuronal loss in the frontal and/or temporal lobes ( 1 ). Frontotemporal dementia can be divided...
Hege Rasmussen, Eystein Stordal, Tor Atle Rosness
13.09.2018
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene ( 1 ). Frontotemporal demens kan deles inn...
Tor Atle Rosness
07.03.2017
Research on dementia receives well-deserved awards, but effective treatment of the condition is a long way off. Photo: Sivert Almvik At the end of 2016 came the news that solanezumab did not meet...
Tor Atle Rosness
07.03.2017
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Foto: Sivert Almvik På tampen av 2016 kom nyheten om at solanezumab ikke innfridde forventningene om...
Tor Atle Rosness
07.02.2017
It can be a great advantage for nursing home patients to have the X-ray service come to them rather than the reverse. «Why is this elderly patient being sent for X-rays? There is no question of an...
Tor Atle Rosness
02.02.2017
For sykehjemspasientene kan det være en stor fordel at røntgentjenesten kommer til dem i stedet for omvendt. «Hvorfor skal denne eldre pasienten sendes til røntgen – det vil jo ikke bli snakk om noen...
Tor Rosness
20.12.2016
Doctors drink less, not more alcohol than others. It may still be too much. Photo: Sivert Almvik The old adage that if you drink more than your doctor, you drink too much, invariably raises a laugh...
Tor Rosness
20.12.2016
Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre. Det kan likevel være for mye. Foto: Sivert Almvik Aforismen om at du drikker for mye hvis du drikker mer enn legen din, skaper alltid latter i...
Tor Rosness
11.02.2014
Frontotemporal dementia often strikes young people. Can this insidious disease be explained by our genes? Photo: Sivert Almvik Recently the Norwegian Broadcasting Association reported the case of a...
Tor Rosness
11.02.2014
Frontotemporal dementia often strikes young people. Can this insidious disease be explained by our genes? Photo: Sivert Almvik Recently the Norwegian Broadcasting Association reported the case of a...
Tor Rosness
21.04.2015
It is important to stay updated by reading academic articles. What is even more important is to recall what has been read Photo: Sivert Almvik Recently, a student asked me in front of a crowded...
Tor Atle Rosness
20.10.2015
To undertake research is to produce knowledge. Doctors should take pride in being part of it Photo: Sivert Almvik Many of my colleagues ask what I am actually doing when I tell them that I have spent...
Tor Atle Rosness
26.01.2016
Working with elderly people is a privilege, but to do a good job, nursing-home doctors need to collaborate well with their colleagues Photo: Sivert Almvik Nursing-home employees in general, be they...
Tor Atle Rosness, Per Kristian Haugen, Knut Engedal
17.06.2011
Alois Alzheimer (1864 – 1915) var tysk lege. Hans mest kjente pasient, Auguste Deter (1850 – 1906), var 51 år da hun utviklet det som senere skulle bli kalt Alzheimers sykdom eller Alzheimers demens...
Tor Atle Rosness
24.01.2012
Utbrenthet og redusert livskvalitet er vanlig blant amerikanske leger. Arbeidstilfredsheten er avhengig av medisinsk kompetanse og jobberfaring. Illustrasjonsfoto Istockphoto Stress hos leger kan...
Tor Atle Rosness
25.02.2014
Inntak av nøtter reduserer total dødelighet selv etter justering for kjente risikofaktorer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Amerikanske forskere har undersøkt om regelmessig inntak av nøtter er...
Tor Atle Rosness
27.05.2014
Opprettelse eller utvidelse av kasinoer var assosiert med redusert risiko for overvekt hos barn i distriktet rundt, viser fersk amerikansk studie. Illustrasjonsfoto: Harri Tahvanainen/NTB scanpix...
Tor Atle Rosness
13.05.2014
Citalopram reduserer agitasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom, men kan gi hjertearytmi. Mange pasienter med Alzheimers sykdom har perioder med uro og agitasjon. Slike sitasjoner kan være...
Tor Atle Rosness
05.08.2014
Arvelige faktorer forklarer halvparten av forekomsten av autisme. Det viser en ny svensk studie. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto Over to millioner svenske skolebarn ble mellom 1982 og 2006...
Tor Atle Rosness
05.08.2014
Mobbing er forbundet med flere sosiale, psykologiske og helsemessige aspekter, men det å mobbe i ung alder ga lavere økning av nivået av C-reaktivt protein (CRP) senere i livet, ifølge en studie fra...