Tor Atle Rosness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Atle Rosness

Hege Rasmussen, Eystein Stordal, Tor Atle Rosness
17.09.2018
The umbrella term frontotemporal dementia encompasses several neurodegenerative diseases that lead to neuronal loss in the frontal and/or temporal lobes ( 1 ). Frontotemporal dementia can be divided...
Hege Rasmussen, Eystein Stordal, Tor Atle Rosness
13.09.2018
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene ( 1 ). Frontotemporal demens kan deles inn...
Tor Atle Rosness
07.03.2017
Research on dementia receives well-deserved awards, but effective treatment of the condition is a long way off. Photo: Sivert Almvik At the end of 2016 came the news that solanezumab did not meet...
Tor Atle Rosness
07.03.2017
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Foto: Sivert Almvik På tampen av 2016 kom nyheten om at solanezumab ikke innfridde forventningene om...
Tor Atle Rosness
07.02.2017
It can be a great advantage for nursing home patients to have the X-ray service come to them rather than the reverse. «Why is this elderly patient being sent for X-rays? There is no question of an...
Tor Atle Rosness
02.02.2017
For sykehjemspasientene kan det være en stor fordel at røntgentjenesten kommer til dem i stedet for omvendt. «Hvorfor skal denne eldre pasienten sendes til røntgen – det vil jo ikke bli snakk om noen...
Tor Rosness
20.12.2016
Doctors drink less, not more alcohol than others. It may still be too much. Photo: Sivert Almvik The old adage that if you drink more than your doctor, you drink too much, invariably raises a laugh...
Tor Rosness
20.12.2016
Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre. Det kan likevel være for mye. Foto: Sivert Almvik Aforismen om at du drikker for mye hvis du drikker mer enn legen din, skaper alltid latter i...
Tor Rosness
11.02.2014
Frontotemporal dementia often strikes young people. Can this insidious disease be explained by our genes? Photo: Sivert Almvik Recently the Norwegian Broadcasting Association reported the case of a...
Tor Rosness
11.02.2014
Frontotemporal dementia often strikes young people. Can this insidious disease be explained by our genes? Photo: Sivert Almvik Recently the Norwegian Broadcasting Association reported the case of a...
Tor Atle Rosness
20.10.2015
To undertake research is to produce knowledge. Doctors should take pride in being part of it Photo: Sivert Almvik Many of my colleagues ask what I am actually doing when I tell them that I have spent...
Tor Rosness
21.04.2015
It is important to stay updated by reading academic articles. What is even more important is to recall what has been read Photo: Sivert Almvik Recently, a student asked me in front of a crowded...
Tor Atle Rosness
26.01.2016
Working with elderly people is a privilege, but to do a good job, nursing-home doctors need to collaborate well with their colleagues Photo: Sivert Almvik Nursing-home employees in general, be they...
Tor Atle Rosness, Per Kristian Haugen, Knut Engedal
17.06.2011
Alois Alzheimer (1864 – 1915) var tysk lege. Hans mest kjente pasient, Auguste Deter (1850 – 1906), var 51 år da hun utviklet det som senere skulle bli kalt Alzheimers sykdom eller Alzheimers demens...
Tor Atle Rosness
24.01.2012
Utbrenthet og redusert livskvalitet er vanlig blant amerikanske leger. Arbeidstilfredsheten er avhengig av medisinsk kompetanse og jobberfaring. Illustrasjonsfoto Istockphoto Stress hos leger kan...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...
Tor Atle Rosness
11.03.2014
Kvinner med symptomer på vaginal prolaps blir bedre etter trening av bekkenbunnsmuskula-turen. Dette viser en ny multisenterstudie. Vaginal prolaps kan oppstå når det vevet i vagina som holder...
Tor Atle Rosness
25.03.2014
Antirøykekampanjer har liten effekt blant personer med psykisk lidelse. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Røyking er vanligere blant personer med psykisk lidelse. I en amerikansk studie ble rundt 46 000...
Tor Atle Rosness
08.04.2014
Gjerstad, Leif Fladby, Tormod Andersson, Stein Demenssykdommer Årsaker, diagnostikk og behandling. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 385 ISBN 978-82-05-44993-0 Å forstå...
Tor Atle Rosness
25.02.2014
Inntak av nøtter reduserer total dødelighet selv etter justering for kjente risikofaktorer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Amerikanske forskere har undersøkt om regelmessig inntak av nøtter er...