Tor Atle Rosness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Atle Rosness

Tor Atle Rosness
19.08.2014
Middelaldrende personer med høy fysisk funksjonsevne lever lenger enn dem med lav fysisk funksjonsevne. Bjørn Heine Strand er en av fem medforfattere. Foto: Bjørn Kåre...
Tor Atle Rosness
19.08.2014
Eldre fikk mindre problemer med å bevege seg etter å ha deltatt i et strukturert treningsopplegg. Illustrasjonsfoto: Samfoto Argus I overkant av 1 600 personer i alderen 70 – 89 år ble inkludert i en...
Tor Atle Rosness
01.07.2014
Er demens forbeholdt mennesker eller kan gnagere også rammes? Vi trenger dyreforsøk for å lære prinsippene om hvordan hjernen fungerer, men vi må ikke glemme at slike forsøk bygger på dyremodeller...
Tor Atle Rosness
28.10.2014
Effekten av forskjellige kommersielle slankedietter hos overvektige er stort sett den samme. Dette viser en ny metaanalyse. llustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Metaanalysen omfattet 59 studier...
Tor Atle Rosness
30.09.2014
I USA er forekomsten av hjerneslag hos mennesker over 65 år gått ned de siste tiårene. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I en studie som omfattet over 14 000 personer i fire byer i USA, ble...
Tor Atle Rosness
14.01.2014
Analyse av spinalvæsken hos eldre personer uten kjent demens kan forutsi risikoen for Alzheimers sykdom. I en amerikansk kohortstudie ble forekomsten av biomarkører for Alzheimers sykdom, dvs...
Tor Atle Rosness
09.12.2014
Data fra USA tyder på en dobling i forekomst og insidens av diabetes i perioden 1980 – 2012, men at utviklingen de siste årene kan ha snudd. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I perioden...
Tor Rosness
11.02.2014
Frontotemporal demens rammer ofte unge mennesker. Kan denne snikende sykdommen forklares ut fra våre gener? Foto: Sivert Almvik Nylig omtalte NRK en 38 år gammel mann som fikk diagnosen...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...
Tor Atle Rosness
11.03.2014
Kvinner med symptomer på vaginal prolaps blir bedre etter trening av bekkenbunnsmuskula-turen. Dette viser en ny multisenterstudie. Vaginal prolaps kan oppstå når det vevet i vagina som holder...
Tor Atle Rosness
25.03.2014
Antirøykekampanjer har liten effekt blant personer med psykisk lidelse. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Røyking er vanligere blant personer med psykisk lidelse. I en amerikansk studie ble rundt 46 000...
Tor Atle Rosness
08.04.2014
Gjerstad, Leif Fladby, Tormod Andersson, Stein Demenssykdommer Årsaker, diagnostikk og behandling. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 385 ISBN 978-82-05-44993-0 Å forstå...
Tor Rosness
21.04.2015
Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser Foto: Sivert Almvik En student spurte meg nylig i en fullsatt sal: «Må vi lese hele kapitlet...
Tor Atle Rosness
21.04.2015
Et enkelt spørreskjema for å måle kognitiv endring over tid kan være nyttig for forebygging og tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Alzheimers sykdom utvikler seg langsomt og kan være vanskelig å...
Tor Atle Rosness
16.06.2015
Ifølge amerikanske retningslinjer bør flere barn og ungdommer med høyt kolesterolnivå vurderes for statinbehandling. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I USA finnes det egne retningslinjer for...
Tor Atle Rosness
20.10.2015
Å forske er å frembringe kunnskap. Det bør også leger være stolte av å bidra til Foto: Sivert Almvik Mange kolleger spør hva jeg egentlig driver med når jeg sier at jeg har brukt dagen til forskning...
Erlend Hem, Tor Atle Rosness
20.10.2015
Demens er omtalt som vårt største helseproblem. Da gjelder det å ha orden på begrepene. Figur 1 Mange egennavn blir etter hvert fellesnavn ( 13 ), men det gjelder ennå ikke for Alzheimers sykdom. Det...
Tor Atle Rosness
27.01.2015
Akupunktur med nåler og laser gir ikke mer lindring enn placebo ved kroniske knesmerter. Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto I en nylig publisert studie undersøkte man effekten av akupunktur mot...
Tor Atle Rosness
10.02.2015
Screening for koronarsykdom hos hjertefriske diabetespasienter gir ikke lavere mortalitet. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Koronarsykdom er en vanlig årsak til kardiovaskulær død hos...
Tor Atle Rosness
10.03.2015
Mange eldre må innlegges i sykehus under hetebølger, oftest på grunn av heteslag, dehydrering og elektrolyttforstyrrelser. I en amerikansk studie har man undersøkt antall sykehusinnleggelser hos...