Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Et to års treningsprogram blant eldre viste ingen effekt på demensutvikling.

I en studie i USA ble rundt halvparten av 1 600 personer i alderen 70 – 89 år randomisert til å gjennomgå et strukturert treningsopplegg med turgåing, styrketrening og bevegelighetstrening, mens resten ikke fikk et slikt tilbud (1). Etter to år var det ingen forskjell i andelen personer som utviklet mild kognitiv svikt eller demens i de to gruppene (13 % versus 12 %; oddsratio 1,08; 95 % KI 0,80 – 1,46).

– Det er skuffende at denne studien ikke viser en positiv effekt av fysisk aktivitet på global kognitiv funksjon hos eldre, sier Anette Hylen Ranhoff, som er overlege ved Diakonhjemmet Sykehus og professor i geriatri ved Universitet i Bergen.

– I studien fant man kun bedring av eksekutiv funksjon. Den manglende effekten på andre kognitive områder kan skyldes at intervensjons- og oppfølgingsperioden var for kort. Det er uansett fortsatt mange gode grunner til å anbefale eldre personer om å være fysisk aktive, sier Ranhoff.

Anbefalte artikler