Tone Tangen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Tangen

Tone Tangen
11.12.2012
Martinsen, Kristin Hagen, Roger Håndbok i kognitiv atferdsterapi I behandling av barn og unge. 367 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 485 ISBN 978-82-05-42154-7 Kognitiv...
Tone Tangen
20.08.2013
Isaksen, Jørn Karlsen, Are Innføring i atferdsanalyse 167 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02076-1 Atferdsterapi er en behandlingsform som brukes overfor...
Tone Tangen
02.09.2014
Martinsen, Kristin Mestrende barn Gruppeledermanual barn. 123 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 325 ISBN 978-82-05-46053-9 Programmet «Mestrende barn» er et lavterskeltilbud...