Tom Tanbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Tanbo

Ritsa Storeng, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo
19.04.2007
Overlevelsesratene etter kreftsykdom hos prepubertale jenter og hos kvinner i fertil alder er blitt betydelig bedre. Kjemoterapi og strålebehandling induserer imidlertid apoptose i ovariets follikler...
Tom Tanbo
04.10.2007
Er spermieuthenting og intracytoplasmatisk spermieinjeksjon en sikker nok metode for par som er infertile pga. azoospermi? Azoospermi, dvs. sæd uten spermier, forekommer hos 2 % i en uselektert...
Nan B. Oldereid, Tom Tanbo
31.01.2008
Infertilitet defineres som manglende befruktning på tross av 12 måneder eller mer med ubeskyttet seksuelt samliv uten bruk av prevensjon ( 1 ). Ufrivillig barnløshet forekommer hos omtrent 10 – 15 %...
Tom Tanbo
31.01.2008
Infertilitet er et tema som jevnlig tas opp i mediene, ofte under sensasjonspregede overskrifter. Kvinner bør ikke vente for lenge med å få barn fordi fruktbarheten synker med alderen – selv om det...
Tom Tanbo
17.12.2009
I Goderstad og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr.15/2008 hevdes det at nasjonal veileder i generell gynekologi ved ektopisk graviditet anbefaler laparoskopi ved kirurgisk behandling og at...
Tom Tanbo
26.02.2009
Bruk av aromatasehemmere på premenopausale kvinner er kontraindisert i Felleskatalogen. Skal vi allikevel bruke det ved ufrivillig barnløshet? At medikamenter benyttes på andre enn godkjente...
Gudvor Ertzeid, Peter Fedorcsak, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo
29.11.2006
Ved assistert befruktning øker sjansen for graviditet når det blir tilbakeført flere embryoer, men også sannsynligheten for flerlingsvangerskap – med økt risiko for obstetriske og neonatale...
Tom Tanbo
26.08.2004
Braude, Peter Taylor, Alison ABC of subfertility 51 s, tab, ill. BMJ Publishing Group, 2004. Pris GBP 18 ISBN 0-7279-1534-7 De enkelte kapitlene utfyller hverandre godt, selv om det er enkelte...
Trine B. Haugen, Tom Tanbo
09.09.2004
Ved årsskiftet innføres en betydelig endring i norsk praksis når det gjelder donorinseminasjon som behandlingsform for mannlig infertilitet. Stortinget har vedtatt at sædgivers anonymitet skal...
Nan B. Oldereid, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo, Inger Elise Engelund, Lorentz M. Irgens
09.10.2003
Det første barnet unnfanget ved in vitro-fertilisering (prøverørsbehandling) ble født i England i 1978 ( 1 ), og metoden benyttes i dag som behandlingstilbud ved de fleste årsaker til ufrivillig...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
The incidence of sphincter rupture during deliveries in Norway increased appreciably in the period 1967 – 2004, according to figures from the Medical Birth Registry ( 1 ). Risk factors for sphincter...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
Insidensen av sfinkterruptur ved fødsler i Norge økte betydelig i perioden 1967 – 2004, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister ( 1 ). Risikofaktorer for sfinkterruptur, for eksempel høyere alder...
Tom Tanbo
23.04.2013
Sharif„ Khaldoun Coomarasamy, Arri Assisted reproduction techniques Challenges and management options. 442 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 130 ISBN 978-1-4443-3555-2...
Tom Tanbo
26.11.2013
Dyrkingsmediet som brukes ved in vitro-fertilisering kan påvirke fødselsvekten. Ved in vitro-fertilisering (IVF) blir egget befruktet og vokser videre i 2 – 4 dager i et dyrkingsmedium. I perioden...
Tom Tanbo
27.05.2014
Humant choriongonadotropin er viktig for kardanning i morkaken viser norsk studie. Humant choriongonadotropin (hCG) er et hormon som normalt bare finnes hos gravide kvinner. Hormonet lages i...