Svangerskapshormon viktig for morkaken

Tom Tanbo Om forfatteren
Artikkel

Humant choriongonadotropin er viktig for kardanning i morkaken viser norsk studie.

Humant choriongonadotropin (hCG) er et hormon som normalt bare finnes hos gravide kvinner. Hormonet lages i trofoblastceller i morkaken og har vært antatt å ha betydning for danning av blodkar i morkaken.

Det er stor variasjon i hCG-konsentrasjon mellom kvinner og gjennom svangerskapet hos den enkelte kvinne. Årsaken til dette er lite kjent. I en tidligere studie har vi vist at kvinner med høy kroppsmasseindeks (BMI) har lav hCG-konsentrasjon tidlig i svangerskapet (1). Dette var et uventet funn, ettersom kvinner med høy kroppsmasseindeks ofte har store morkaker med mange kar.

Vi har nå i laboratorieforsøk studert om det er et samspill mellom hCG-hormonet og kardannende faktorer i fettvev, slik som adiponektin, leptin, resistin, interleukin-6 og tumornekrosefaktor (TNFα). Bortsett fra TNFα bidro disse faktorene alene og i samspill med hCG-hormonet til proliferasjon av endotelceller fra navlesnor. Også basisk fibroblastvekstfaktor bidro til proliferasjon av endotelceller, både alene og i samspill med hCG-hormon (2).

Våre resultater tyder på at hCG-hormonet har en viktig rolle i reguleringen av kardanningen i morkaken. Denne kunnskapen kan ha betydning for forståelsen av vekstregulering i svangerskap og av utviklingen av svangerskapsforgiftning.

Anbefalte artikler