Till Uhlig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Till Uhlig

Till Uhlig
14.01.2019
Anne Voss, Claus Manniche, Dženan Mašić et al. Reumatologi 4. utg. 543 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2018. Pris DKK 800 ISBN 978-87-7749-969-2 Denne danske læreboken i revmatologi...
Till Uhlig, Tron Eskild, Hilde Berner Hammer
22.11.2016
Et anfall med urinsyregikt er svært smertefullt. Typisk for denne hyppige tilstanden er tilbakevendende anfall med artritt i ett eller flere leddområder eller seneskjeder med intens smerte. Da disse...
Till Uhlig, Anne Christie
01.02.2007
Dagens behandling av revmatikere er preget av færre senger ved flertallet av revmatologiske sykehusavdelinger og kortere liggetid for pasientene ( 1 ). Det har foregått en dreining av den...
Till Uhlig, Bjørn-Yngvar Nordvåg
14.08.2008
Vi bruker årlig 1 milliard kroner på såkalte biologiske medikamenter og bør kunne vise at nytten tilsvarer innsatsen. Et nasjonalt behandlingsregister bør opprettes Revmatoid artritt og andre...
Till Uhlig
27.08.2009
Pasienten i kasuistikken ovenfor ble omfattende utredet for muskelsymptomer og hudsymptomer. Etter hvert ble det satt i gang behandling med glukokortikosteroider og til slutt stilte man den sjeldne...
Till Uhlig
08.10.2009
Bales, P. Osteoarthritis Preventing and healing without drugs. 284 s, ill. Amherst, NY: Prometheus Books, 2008. Pris USD 19 ISBN 978-1-59102-615-0 Umiddelbart syntes jeg det var noe pretensiøst å gi...
Till Uhlig
12.01.2006
Yee, Arthur M.F. Paget, Stephen Expert guide to rheumatology 494 s, tab, ill. Philadelphia, PA: American College of Physicians, 2005. Pris USD 50 ISBN 1-930513- 55- 0 Boken er skrevet av flere...
Till Uhlig
21.10.2004
Snaith, Michael L. ABC of rheumatology 3. utg. 125 s, tab, ill. London: BMJ Books, 2003. Pris GBP 20 ISBN 0-7279-1688-2 Den tredje utgaven av ABC i revmatologi inneholder 22 kapitler som dekker...
Till Uhlig
23.09.2004
Langer, Jerk W. Glucosamin og slidgikt Naturens egen gigtmedisin. 96 s, tab, ill. Nyt Nordisk Forlag, 2004. Pris DKK 129 ISBN 87 -17-03733 - 6 Forfatteren er dansk lege og vitenskapsjournalist og har...
Till Uhlig
28.05.2003
Pasienter med alvorlig revmatologisk sykdom trenger tverrfaglig rehabilitering, men effekten av treningsbehandling er vanskelig å dokumentere Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, for...
Till Uhlig
23.10.2003
Behandlingen av pasienter med forhøyet serum-urinsyrenivå eller anfall med urinsyregikt stiller store krav til klinikere, forskere og epidemiologer. Langvarig urinsyresenkende behandling vurderes...
Till Uhlig
11.09.2003
Bente, Danneskiold-Samsøe Hans, Lund Kirsten, Avlund Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 796 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 747 ISBN 87-628-0215-1 Denne...
Till Uhlig
10.01.2001
Revmatoid artritt er en kronisk inflammatorisk sykdom, ledsaget av smerte, hevelse og stivhet i ledd. Studiene i avhandlingen omhandler epidemiologiske aspekter ved leddgikt i Oslo. Insidensen av...
Till Uhlig
20.03.2000
Henrik Sjögren (1899 – 1986) var den første som beskrev denne systemsykdommen (1). Sjögrens syndrom kjennetegnes av kronisk inflammasjon i spyttkjertler og tårekjertler og kan manifestere seg i andre...
Till Uhlig
26.08.2010
Luqmani, R Pincus, T Boers, M Rheumatoid arthritis 168 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6 ISBN 978-0-19-955675-5 En liten bok kan inneholde mye nyttig informasjon. I...
Gunnar B. Flugsrud, Lars Nordsletten, Finn P. Reinholt, May Arna Risberg, Karin Rydevik, Till Uhlig
04.11.2010
Artrose er sykdom i et synovialt ledd. Det synoviale leddet er et organ bestående av leddbrusk, subkondralt bein og en leddkapsel, som på innsiden er kledd med synovialmembran og på utsiden er...
Till Uhlig
11.12.2012
Rooke, Thom The quest for cortisone 276 s. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2012. Pris USD 25 ISBN 978-1-61186-033-7 Kanskje intet annet medikament enn kortison er i dag brukt like...