Till Uhlig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: tillmann.uhlig@medisin.uio.no

Till Uhlig er spesialist i revmatologi og professor ved Universitetet i Oslo, seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering og seniorforsker ved Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY), Diakonhjemmet sykehus.

Artikler av Till Uhlig
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media