Exit artrose

Till Uhlig Om forfatteren
Artikkel

Bales, P.

Osteoarthritis

Preventing and healing without drugs. 284 s, ill. Amherst, NY: Prometheus Books, 2008. Pris USD 19

ISBN 978-1-59102-615-0

Umiddelbart syntes jeg det var noe pretensiøst å gi en bok en tittel som tilsier at den er nøkkelen til å helbrede artrose. Forfatteren er ortoped, men er opptatt av ernæring og påberoper seg en holistisk tilnærming til artrose. Det er noe overraskende at ortopedisk behandling ikke tillegges noen betydning.

Det påstås i forordet at leger ikke tar i bruk ny kunnskap i hverdagen når de behandler pasienter med artrose, og forfatteren etterlyser en holistisk tilnærming til artrose hos oss leger. Som revmatolog med spesiell interesse for artrose synes jeg at det loves for mye i boken, siden kunnskapsgrunnlaget for denne type behandling av artrose ikke er stort. Slik sett er jeg nok faglig uenig med forfatteren, og dette svekker min begeistring for boken.

Forskning innenfor ernæring og kosttilskudd generelt, og særlig i relasjon til artrose, får mye plass. I flere deler belyses artrosens samfunnsmessige betydning og hvilke metabolske tilstander som predisponerer for tilstanden, inklusive insulinresistens og oksidativt stress. Målgruppen er hovedsakelig legfolk, og forfatteren forklarer basale emner, f.eks. DNA, og belyser så noen genetiske aspekter. En rekke studieresultater gjennomgås, og til slutt kommer forfatteren med personlige anbefalinger av inntak av en lang liste vitaminer og ernæringstilskudd.

Noen ganger blir man forvirret av det varierende presisjonsnivået. Den helsemessige betydningen av insulinresistens, metabolsk syndrom og overvekt kobles etter mitt syn for raskt til selve artrosesykdommen, og det tegnes generelt et optimistisk bilde av effekten av kosttilskudd, noe som står i kontrast til gjeldende kunnskapsgrunnlag. Studier som viser negativ effekt, for eksempel ved glukosamin og kondroitin, trekkes generelt ikke frem. Forfatteren skal likevel ha honnør for å komme med en rekke relevante referanser til anerkjente medisinske fagtidsskrifter som belyser ikke-medikamentelle aspekter som ellers sjelden trekkes frem.

Hans hovedkonklusjon er at interaksjon mellom næringsstoffer og inflammasjon åpner for behandling av artrose. For håpe at han har rett i det. Hadde boken vært min hovedkilde til informasjon om artrose, hadde jeg blitt begeistret og kjøpt kosttilskudd i håp om å skåne mine ledd. Men det gjør jeg ikke. Boken er ikke balansert og kan ikke anbefales for leger som ønsker å sette seg inn i behandlingsmuligheter for artrose.

Anbefalte artikler