Thorsby E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorsby E

Vartdal F, Thorsby E
10.09.1999
Sammendrag Transplantasjoner benyttes i økende grad ved behandling av ulike sykdommer. Organtransplantasjoner brukes bl.a. ved behandling av irreversibel nyre-, hjerte-, lunge- og leversvikt...
Thorsby P, Undlien DE, Berg JP, Thorsby E, Birkeland KI
20.06.1998
Sammendrag Diabetes mellitus er en heterogen gruppe sykdommer med hyperglykemi som fellesnevner. Sykdommene utvikles vanligvis som følge av et samspill mellom genetiske faktorer i et polygent...
Undlien DE, Bell H, Heier HE, Akselsen HE, Thorsby E
20.01.1998
Sammendrag Hemokromatose er en recessivt arvelig sykdom med en antatt prevalens på 0,34% i Norge. Det kan være betydelige diagnostiske vanskeligheter forbundet med tidlig diagnose av sykdommen, og...
Fiane AE, Geiran OR, Søreide O, Thorsby E, Aasen AO
20.03.1997
Sammendrag Transplantasjon ved behandling av terminalt syke gir gode resultater. Pga. økende organmangel er interessen for xenotransplantasjon (bruk av dyreorganer til transplantasjon) stor...
Thorsby E
10.12.1996
Hva skal vi med vevstyper? Nobelprisen i fysiologi og medisin for 1996 er tildelt de to immunologene Peter C. Doherty (1941) og Rolf M. Zinkernagel (1944) . Nobelkomiteens begrunnelse er deres...