Immunologiske reaksjoner ved transplantasjoner

Vartdal F, Thorsby E Om forfatterne

Sammendrag


Transplantasjoner benyttes i økende grad ved behandling av ulike sykdommer. Organtransplantasjoner brukes bl.a. ved behandling av irreversibel nyre-, hjerte-, lunge- og leversvikt. Stamcelletransplantasjoner (tidligere kalt beinmargstransplantasjoner) benyttes til behandling av ulike typer leukemier, beinmargssvikt, medfødte immunsvikttilstander og visse medfødte metabolske sykdommer.

Det største problemet ved transplantasjoner er at pasientens immunapparatet forsøker å forkaste de transplanterte organene, eller at T-lymfocytter som transplanteres sammen med stamceller går til angrep på pasienten. I denne artikkelen forklarer vi hvordan immunkompetente celler (T- og B-lymfocytter) gjenkjenner og ødelegger fremmede celler. Strategier for induksjon av spesifikk immunologisk toleranse mot transplanterte celler blir også omtalt.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler