Immunologiske reaksjoner ved transplantasjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Transplantasjoner benyttes i økende grad ved behandling av ulike sykdommer. Organtransplantasjoner brukes bl.a. vedbehandling av irreversibel nyre-, hjerte-, lunge- og leversvikt. Stamcelletransplantasjoner (tidligere kaltbeinmargstransplantasjoner) benyttes til behandling av ulike typer leukemier, beinmargssvikt, medfødteimmunsvikttilstander og visse medfødte metabolske sykdommer.

  Det største problemet ved transplantasjoner er at pasientens immunapparatet forsøker å forkaste de transplanterteorganene, eller at T-lymfocytter som transplanteres sammen med stamceller går til angrep på pasienten. I denneartikkelen forklarer vi hvordan immunkompetente celler (T- og B-lymfocytter) gjenkjenner og ødelegger fremmede celler.Strategier for induksjon av spesifikk immunologisk toleranse mot transplanterte celler blir også omtalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media