Immunologiske reaksjoner ved transplantasjoner

Vartdal F, Thorsby E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Transplantasjoner benyttes i økende grad ved behandling av ulike sykdommer. Organtransplantasjoner brukes bl.a. ved behandling av irreversibel nyre-, hjerte-, lunge- og leversvikt. Stamcelletransplantasjoner (tidligere kalt beinmargstransplantasjoner) benyttes til behandling av ulike typer leukemier, beinmargssvikt, medfødte immunsvikttilstander og visse medfødte metabolske sykdommer.

Det største problemet ved transplantasjoner er at pasientens immunapparatet forsøker å forkaste de transplanterte organene, eller at T-lymfocytter som transplanteres sammen med stamceller går til angrep på pasienten. I denne artikkelen forklarer vi hvordan immunkompetente celler (T- og B-lymfocytter) gjenkjenner og ødelegger fremmede celler. Strategier for induksjon av spesifikk immunologisk toleranse mot transplanterte celler blir også omtalt.

Anbefalte artikler