Thoresen SØ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thoresen SØ

Kåresen R, Bø JK, Haustveit S, Hervik A, Thoresen SØ
10.10.1999
Sammendrag Artikkelen er en analyse av første runde av mammografiscreeningen i Oslo overført på hele landet. Mammografiscreening av kvinner mellom 50 og 69 år ble startet i Akerhus, Hordaland, Oslo...
Thoresen SØ
20.03.1999
Masseundersøkelser reduserer dødeligheten av kreft i bryst og livmorhals I dette nummer av Tidsskriftet finnes en artikkel av Tone Bjørge og medarbeidere om screening mot kreft (1). Dette er et meget...
Thoresen SØ, Skare GB, Sandvin O
10.08.1997
Sammendrag I november 1991 ble det startet en masseundersøkelse for livmorhalskreft i Norge. Hovedmålet er å redusere sykeligheten og dødeligheten av sykdommen. Her i landet har vi hatt en høy...