Masseundersøkelsen for livmorhalskreft

Thoresen SØ, Skare GB, Sandvin O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I november 1991 ble det startet en masseundersøkelse for livmorhalskreft i Norge. Hovedmålet er å redusere sykeligheten og dødeligheten av sykdommen. Her i landet har vi hatt en høy forekomst av livmorhalskreft, til tross for et høyt forbruk av celleprøver. Dette skyldes at unge kvinner har tatt for mange prøver, mens eldre kvinner i mindre grad har latt seg teste. Alle prøvesvar fra 22 patologiavdelinger er blitt registrert ved Kreftregisteret siden november 1991. Fra desember 1992 startet et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag og Vestfold, som fra januar 1995 ble utvidet til alle fylker. Kvinner i aldersguppen 25-69 år som ikke er registrert med en celleprøve i løpet av de siste tre år, vil motta en invitasjon om å ringe til sin egen lege for å få tatt en slik prøve.

Erfaringer så langt viser at dekningsprosenten økte etter at invitasjonene ble sendt ut, spesielt i aldersgruppen over 50 år. Videre foreligger et dokumentert overforbruk hos unge, friske kvinner. Hovedparten av prøvene viser ingen patologiske forandringer, mens kun 1,7% viser forstadier til livmorhalskreft. En eventuell reduksjon av forekomst og dødelighet kan ikke avleses før om flere år.

Anbefalte artikler