Masseundersøkelsen for livmorhalskreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I november 1991 ble det startet en masseundersøkelse for livmorhalskreft i Norge. Hovedmålet er å redusere sykelighetenog dødeligheten av sykdommen. Her i landet har vi hatt en høy forekomst av livmorhalskreft, til tross for et høytforbruk av celleprøver. Dette skyldes at unge kvinner har tatt for mange prøver, mens eldre kvinner i mindre grad harlatt seg teste. Alle prøvesvar fra 22 patologiavdelinger er blitt registrert ved Kreftregisteret siden november 1991.Fra desember 1992 startet et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag og Vestfold, som fra januar 1995 ble utvidet til allefylker. Kvinner i aldersguppen 25-69 år som ikke er registrert med en celleprøve i løpet av de siste tre år, vil mottaen invitasjon om å ringe til sin egen lege for å få tatt en slik prøve.

  Erfaringer så langt viser at dekningsprosenten økte etter at invitasjonene ble sendt ut, spesielt i aldersgruppenover 50 år. Videre foreligger et dokumentert overforbruk hos unge, friske kvinner. Hovedparten av prøvene viser ingenpatologiske forandringer, mens kun 1,7% viser forstadier til livmorhalskreft. En eventuell reduksjon av forekomst ogdødelighet kan ikke avleses før om flere år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media