Thore Egeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thore Egeland

Thore Egeland, Trine B. Haugen
03.05.2007
Vi er enige med Lehmann når det gjelder hans vektlegging av konfidensintervaller. Dette fremgår også av vår artikkel, der vi skriver: «Det er generelt viktig å oppgi usikkerheten i estimater, og...
Thore Egeland, Trine B. Haugen
15.03.2007
Referanseverdier for biologiske variabler spiller en sentral rolle i mange medisinske sammenhenger og danner ofte grunnlaget for diagnostikk og behandling. Det typiske innen medisinsk biokjemi er å...
Odd Mjåland*, Eldar Normann, Erling Halvorsen, Svein Rynning, Thore Egeland
06.01.2005
Primær hyperparatyreoidisme er en vanlig forekommende sykdom. Den er hyppigere hos kvinner og øker med alderen. Blant 5 000 kvinner i alderen 55 – 75 år undersøkt i forbindelse med mammografi fant...
Susanne Albrechtsen, Lillian N. Berge, Per E. Børdahl, Thore Egeland, Tore Henriksen, Lise Lund Håheim, Pål Øian
03.03.2005
Ytre vending – setet løftes ut av bekkenet og fosterets hode kontrolleres med høyre tommel Ved ytre vending korrigeres barnets leie fra seteleie til hodeleie. Formålet med å tilby ytre vending ved...
Thore Egeland
20.05.2011
Ziegler, Andreas König, Inke R. A statistical approach to genetic epidemiology Concepts and applications. 2. utg. 497 s, tab, ill. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2010. Pris EUR 102 ISBN 978-3-527-32453-8...