Thor Hilberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Thor Hilberg (f. 1957) er dr.med. og overlege i klinisk farmakologi. Han har bidratt med idé og litteraturgjennomgang, med utforming av manus og har godkjent innsendte versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han arbeider ved en avdeling der man analyserer alkoholmarkører.

Fürst Medisinsk Laboratorium

Oslo

Artikler av Thor Hilberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media