Anisomeli

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Selv om det ikke foreligger sikre bevis for en direkte årsakssammenheng mellom beinlengdeforskjell og plager fra ryggeller underekstremiteter, synes det å være dokumentert en assosiasjon mellom ryggsmerter og anisomeli større enn 1 cm.Hos barn uansett symptomer og hos voksne med symptomer er derfor 1 cm en fornuftig grense for behandling. Spesielt erbehandling indisert hvis røntgenbilder tatt stående viser en statisk skoliose som bedres ved oppbygging under kortestebein. Anisomeli under 2 cm vil vanligvis bli konservativt behandlet med innlegg i eller oppbygging av sko eller beggedeler. Etablerte og estimerte forskjeller over dette nivå blir som regel korrigert operativt med epifysiodese,forkortings- eller forlengelsesosteotomi. Hos voksne med moderat anisomeli kan det være gunstig å teste effekten påryggsmerter av en eventuell operativ utlikning ved korreksjon med oppbygging på forhånd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media