Anisomeli

Steen H, Terjesen T, Bjerkreim I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Selv om det ikke foreligger sikre bevis for en direkte årsakssammenheng mellom beinlengdeforskjell og plager fra rygg eller underekstremiteter, synes det å være dokumentert en assosiasjon mellom ryggsmerter og anisomeli større enn 1 cm. Hos barn uansett symptomer og hos voksne med symptomer er derfor 1 cm en fornuftig grense for behandling. Spesielt er behandling indisert hvis røntgenbilder tatt stående viser en statisk skoliose som bedres ved oppbygging under korteste bein. Anisomeli under 2 cm vil vanligvis bli konservativt behandlet med innlegg i eller oppbygging av sko eller begge deler. Etablerte og estimerte forskjeller over dette nivå blir som regel korrigert operativt med epifysiodese, forkortings- eller forlengelsesosteotomi. Hos voksne med moderat anisomeli kan det være gunstig å teste effekten på ryggsmerter av en eventuell operativ utlikning ved korreksjon med oppbygging på forhånd.

Anbefalte artikler