Terje Terjesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med innhenting og tolking av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Terje Terjesen er professor emeritus, spesialist i ortopedisk kirurgi og tidligere seksjonsoverlege ved Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Terje Terjesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media