Terje Terjesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Terjesen

Bjørn Lofterød, Reidun Jahnsen, Terje Terjesen
19.10.2006
Cerebral parese er den vanligste nevrologiske årsaken til bevegelseshemning hos barn og unge. Prevalensen er vel to per 1 000 levendefødte – det betyr omkring 120 barn per årskull i Norge ( 1 )...
Terje Terjesen, Bjørn Lofterød, Gerd Myklebust
22.01.2004
Ortopediske problemer hos barn med cerebral parese har vært analysert i mange studier fra de siste tiårene. Målet med behandlingen er å bedre funksjon, redusere muskelkontrakturer, korrigere...
Bjørn Lofterød, Terje Terjesen, Ingrid Skaaret
11.08.2005
Å gå er en kompleks prosess. Gangen består av sammensatte bevegelsesmønstre i flere segmenter og ledd. Læringsprosessen tar flere år, og ved fire års alder er gangmønsteret nesten ferdig etablert ( 1...
Ola Wiig, Svein Svenningsen, Terje Terjesen
20.05.2011
Calvé-Legg-Perthes’ sykdom kjennetegnes av total eller partiell nekrose av caput femoris, sannsynligvis pga. fullstendig eller delvis opphør av blodtilførselen i en eller flere omganger ( 1 )...