Terje Terjesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Terjesen

Vera Halvorsen, Anne Marie Fenstad, Stephan M. Röhrl, Lars B. Engesæter, Lars Nordsletten, Terje Terjesen, Ove Furnes, Geir Hallan
23.11.2020
Følgene av hoftesykdom og hofteskader hos barn og unge kan kreve kirurgisk intervensjon. Leddbevarende inngrep utført i 12–21-årsalderen gir ofte gode langtidsresultater og kan utsette behovet for...
Bjørn Lofterød, Reidun Jahnsen, Terje Terjesen
19.10.2006
Cerebral parese er den vanligste nevrologiske årsaken til bevegelseshemning hos barn og unge. Prevalensen er vel to per 1 000 levendefødte – det betyr omkring 120 barn per årskull i Norge ( 1 )...
Terje Terjesen, Bjørn Lofterød, Gerd Myklebust
22.01.2004
Ortopediske problemer hos barn med cerebral parese har vært analysert i mange studier fra de siste tiårene. Målet med behandlingen er å bedre funksjon, redusere muskelkontrakturer, korrigere...
Bjørn Lofterød, Terje Terjesen, Ingrid Skaaret
11.08.2005
Å gå er en kompleks prosess. Gangen består av sammensatte bevegelsesmønstre i flere segmenter og ledd. Læringsprosessen tar flere år, og ved fire års alder er gangmønsteret nesten ferdig etablert ( 1...
Ola Wiig, Svein Svenningsen, Terje Terjesen
20.05.2011
Calvé-Legg-Perthes’ sykdom kjennetegnes av total eller partiell nekrose av caput femoris, sannsynligvis pga. fullstendig eller delvis opphør av blodtilførselen i en eller flere omganger ( 1 )...