Terje Øiesvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Øiesvold

Terje Øiesvold
13.11.2018
Svein Haugsgjerd Å møte psykisk smerte Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet. 369 s. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-51094-4 Denne velskrevne, kompakte...
Terje Øiesvold
25.06.2009
I 1929 utga den unge medisinstudenten Trygve Braatøy (1904 – 53) boken Livets cirkel . Bidrag til en analyse av Knut Hamsuns diktning. Det var den første psykoanalytiske studien i norsk litteratur...
Terje Øiesvold
01.01.2009
Levander, S Adler, H Gefvert, O Psykiatri En orienterande översikt. 2. utg. 381 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 502 ISBN 978-91-44-05017-1 Forfatterne har ambisjoner om at denne...
Terje Øiesvold
11.05.2006
Foss, Christina Ellefsen, Bodil Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter. 243 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82-15-00483-0 Dette er en samling...
Terje Øiesvold
01.12.2005
Myndighetene ønsker å opprette ambulante akutteam ved alle landets distriktspsykiatriske sentre. Er dette riktig satsing? Det er lite empirisk kunnskap om virksomheten i norsk psykiatri. Dette...
Terje Øiesvold
23.09.2010
Simonsen, E Møhl, B Grundbog i psykiatri 959 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2010. Pris DKK 598 ISBN 978-87-412-5025-0 Målgruppen er «personer, der skal tilegne seg faget, men også som...
Terje Øiesvold
03.06.2011
Thingnæs, Geir Johannessen, Jan Olav Mestringsbok ved psykose 305 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig Akademisk, 2010. Pris NOK 270 ISBN 978-82-8217-014-7 Ifølge forfatterne er dette en mestringsbok...
Terje Øiesvold
23.04.2013
Horwitz, Allan V. Wakefield, Jerome C. All we have to fear Psychiatry’s transformation of natural anxieties into mental disorders. 304 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 19...
Terje Øiesvold
05.03.2013
Cowen, Philip Harrison, Paul Burns, Tom Shorther Oxford textbook of psychiatry 6.utg. 818 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 60 ISBN 978-0-19-960561-3 Målgruppen er helt...
Terje Øiesvold
14.01.2014
Thingnæs, Geir Mestringsbok ved stemningslidelser 2. utg. 271 s, ill. Stavanger: Hertervig Akademisk, 2012. Pris NOK 270 ISBN 978-82-8217-206-6 Ifølge forfatteren er dette en mestringsbok for...
Terje Øiesvold
16.06.2015
Larsen, Inger Beate Hold sengen, husk De er syg! Utvalgte arbeider 2000 – 2014. 199 s. Arendal: Genius Loci Press, 2014. Pris NOK 454 ISBN 978-82-999622-0-9 Boken er en samling artikler om psykisk...
Terje Øiesvold
27.01.2015
Middelborg, Jon Samoilow, Dimitrij Kielland Tryggere barndom Et behandlingsperspektiv på vold i familien. 198 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-45950-2 Forfatterne...