Terje L. Berstad Om forfatteren
Artikkel

Professor Jon Magnussen spør om belegg for påstanden om «bunnlinjeideologi». Han kan ta en titt på det kvantitative beslutningsgrunnlaget som ble brukt i lovbehandlingen av helseforetaksreformen i Odelstinget i 2001. Det eneste «dokumenterte» kriteriet for reformen var de høye helseutgiftene og relativt sett få pasientbehandlinger. Selv for en økonom er det svært nær definisjonen av «bunnlinje».

Anbefalte artikler