Tanum G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tanum G

Tanum G, Bruland ØS, Hjelle D, Reitan JB
20.04.1999
Sammendrag Strålingsulykker med personskade er sjeldne, relativt vanligst er ulykker med industrielle strålekilder. På skadestedet må pasienten så raskt som mulig fjernes fra strålekilden. Ved...
Tanum G, Wiig J, Andersen OK
20.02.1997
Sammendrag Endokavitær strålebehandling er en aktuell behandlingsform for pasienter med distalt beliggende rectumtumorer der pasienten ikke kan eller vil gjennomgå ordinær kirurgi med...
Tanum G
20.05.1996
En oversikt Sammendrag Det gis en kortfattet oversikt over analcancer. Histopatologiske undersøkelser er svært viktige ved utredning av anorektale tumorer, fordi det er et betydelig terapeutisk...