Analcancer

Tanum G Om forfatteren
Artikkel

En oversikt

Sammendrag


Det gis en kortfattet oversikt over analcancer. Histopatologiske undersøkelser er svært viktige ved utredning av anorektale tumorer, fordi det er et betydelig terapeutisk skille mellom plateepitel- og adenokarsinomer i denne regionen. Strålebehandling er viktigste primærbehandling av plateepitelkarsinomer i analkanalen, mens kirurgi er annenlinjebehandling. Denne behandlingsstrategi gir svært god lokoregional tumorkontroll. Om lag 70% av pasientene helbredes. Fjernmetastaser er dominerende dødsårsak. Adekvat utført rektaleksplorasjon påviser både primær- og residivtumor. Det er utarbeidet en norsk handlingsplan ved analcancer som skal kvalitetssikre og standardisere håndteringen av disse pasientene.

Anbefalte artikler