Pasientbehandling ved strålingsulykker

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Strålingsulykker med personskade er sjeldne, relativt vanligst er ulykker med industrielle strålekilder. På skadestedetmå pasienten så raskt som mulig fjernes fra strålekilden. Ved innkomsti sykehus skal pasienten gjennomgå vanlig kliniskundersøkelse, det skal tas spesifiserte blodprøver og pasienten skal undersøkes for mulig strålereaksjon og radioaktivforurensning. Telling av lymfocytter i blod er viktig for å diagnostisere en betydelig helkroppsdose. Mistanke omstråleskade må aldri hindre eller forsinke viktige akuttmedisinske tiltak. Ved riktig håndtering av pasientene påskadested og i akuttmottak løper helsepersonell liten personlig risiko. De første to døgn skal pasienten observeres isykehus for å avklare om det foreligger en alvorlig stråleskade eller ikke.

  Sykdomsbildet vil utvikle seg dager eller uker etter eksponeringen, avhengig av totaldose, doserate ogdosefordeling. Skade på bloddannende organer og tarm er viktigst. Ofte vil dosefordelingen i kroppen være ujevn,hendene er særlig utsatt for stråleskade ved industriulykker. Statens strålevern skal alltid varsles ved mistanke omstrålingsulykker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media