Endokavitær strålebehandling ved distale rectumtumorer

Tanum G, Wiig J, Andersen OK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Endokavitær strålebehandling er en aktuell behandlingsform for pasienter med distalt beliggende rectumtumorer der pasienten ikke kan eller vil gjennomgå ordinær kirurgi med rectumamputasjon eller anastomose. Metoden egner seg både for karsinomer og adenomer. Behandlingen er ressursbesparende, rask og gir lite plager for pasientene, og endetarmsfunksjonen bevares.

Behandlingen kan gis poliklinisk, og den er også velegnet for eldre og skrøpelige pasienter som av indremedisinske årsaker ikke kan gjennomgå tradisjonell operasjon. Metoden er tatt i bruk ved Det Norske Radiumhospital og synes å gi gode resultater. Våre erfaringer med 27 behandlede pasienter diskuteres.

Anbefalte artikler