Svend Aakhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svend Aakhus

Torvald Espeland, Ida G. Lunde, Brage Høyem Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
26.11.2018
Vi vil gjerne takke for relevant kommentar til vår artikkel om myokardfibrose. Pålagt begrensning på artikkelens størrelse medførte at vi måtte utelate flere viktige tema. Vi valgte derfor å fokusere...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
22.10.2018
Myocardial fibrosis arises when the heart’s fibroblasts produce collagenous scar tissue. This process may primarily be reparative, but over time often has negative consequences for the patient...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
12.10.2018
Myokardfibrose oppstår når hjertets fibroblaster produserer kollagenøst arrvev. Denne prosessen kan primært være reparerende, men får – over tid – ofte negative konsekvenser for pasienten i form av...
Svend Aakhus
23.08.2007
Leri, A Anversa, P Frishman, WH Cardiovascular regeneration and stem cell therapy 248 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. Pris GBP 75 ISBN 978-1-4051-4842-9 «Akutt hjerteinfarkt...
Niels Gunnar Juel, Jens Ivar Brox, Kjersti Thingnæs, Reidar Bjørnerheim, Pia Bryde, Karen Villersø, Svend Aakhus
04.12.2008
I en norsk referansepopulasjon angir 85 % plager fra muskel- og skjelettsystemet, 50 % plager fra nakke eller skulder og 20 % fra arm eller hånd siste år ( 1 ). Prevalensen for skuldersmerter er...
Deidi Ann Bergestuen, Svend Aakhus
29.01.2009
Karsinoid hjertesykdom er en komplikasjon til nevroendokrine svulster, særlig de som oppstår i tynntarmen. Pasienter med karsinoid hjertesykdom har ofte utbredte levermetastaser og samtidig det «...
Svend Aakhus, Harald Vik- Mo, Jan Peder Amlie
01.07.2004
I Tidsskriftet nr. 8/2004 fremhever Knut Lundin kardiologi som et stort fag i vekst og utvikling og med stor innvirkning på avdelingsdrift og sykehusstruktur ( 1 ). Lundin diskuterer også argumenter...
Kaspar Broch, Einar Gude, Helge Scott, Svend Aakhus
22.10.2009
En 78 år gammel mann ble henvist til Rikshospitalet for utredning av aortastenose avdekket ved lokalsykehus. Han var tidligere nyretransplantert og hadde i de senere år utviklet symptomer på...
Stig Urheim, Kai Andersen, Svend Aakhus
16.10.2012
Three-dimensional representation of the heart by ultrasound (three-dimensional echocardiography) has in principle been available for the past two decades. The method has been assessed at Oslo...
Helge Skulstad, Svend Aakhus
16.10.2012
Stress-related symptoms are often the reason why patients with cardiac disease are referred for specialist assessment. For regular echocardiography, the patient lies tilted to one side and is...
Svend Aakhus
21.04.2005
I Tidsskriftet nr. 4/2005 refererer Helge Istad ( 1 ) og Steinar Westin ( 2 ) til Norsk Cardiologisk Selskap i sammenheng med internasjonale retningslinjer for forebyggende kardiologi ( 3 ). Det kan...
Anne Naalsund, May-Brit Lund, Georg Mynarek, Svend Aakhus, Kirsten Muri Boberg, Ingvild Nordøy
06.09.2011
En mann i begynnelsen av 60-årene med kjent lungesarkoidose ble henvist for utredning med henblikk på lungetransplantasjon på grunn av alvorlig respirasjonssvikt. Anamnestiske opplysninger gjorde at...
Svend Aakhus
17.06.2011
Newton, Jim Sabharwal, Nikant Myerson, Saul Valvular heart disease 400 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-955923-7 Dette er en liten bok, nærmest i...
Stig Urheim, Kai Andersen, Svend Aakhus
16.10.2012
Tredimensjonal fremstilling av hjertet ved bruk av ultralyd (3D-ekko) har i prinsippet vært tilgjengelig de to siste tiår. Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har metoden vært evaluert fra...
Helge Skulstad, Svend Aakhus
16.10.2012
Belastningsrelaterte symptomer er ofte årsaken til at pasienter med hjertesykdom henvises til spesialistvurdering. Ved vanlig ekkokardiografi legges pasienten i sideleie og undersøkes i hvile. Den...