Sven M. Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven M. Carlsen

Sven M. Carlsen
15.03.2007
I Tidsskriftet nr. 1/2007 er Fedon Lindberg bekymret for at metformin kan redusere serumnivåene av vitamin B 12 og øke homocysteinnivåene ( 1 ). Han mener at vitamin B 12 -mangel er en vanlig...
Sven M. Carlsen
27.08.2009
Polycystisk ovarie-syndrom rammer kvinner i fertil alder og skal primært behandles med kostholds- og livsstilstiltak, spesielt når det er assosiert med overvekt. Det er imidlertid økende...
Johan Arild Evang, Sven M. Carlsen, Johan Svartberg, Sylvi Aanderud, Øivind Johannesen, Thomas Schreiner, Jon Ramm-Pettersen, Søren Jacob Bakke, Morten Lund-Johansen, Jens Bollerslev
23.02.2006
Endogent Cushings syndrom er en samling av symptomer og tegn som skyldes overproduksjon av kortisol. Alle leger bør vite når diagnosen skal mistenkes og kjenne til initiale prøver. Ved henvisning bør...
Morten Lund-Johansen, Sylvi Aanderud, Thomas Schreiner, Jens Bollerslev, Søren Jacob Bakke, Øyvind Johannesen, Sven M. Carlsen, Johan Cappelen, Johan Svartberg
28.08.2003
Svulster lokalisert til hypofyseregionen forekommer hyppig. Sykdomsbildene er mangeartet, og utredning og behandling regnes som en spesialistoppgave. Norsk nevroendokrinologisk interessegruppe har i...
Johan Svartberg, Sven M. Carlsen, Johan Cappelen, Sylvi Aanderud, Morten Lund Johansen, Thomas Schreiner, Tormod Kollevold, Søren Bakke, Jens Bollerslev
20.02.2002
Hyperprolaktinemi er relativt vanlig, og pasientene med hyperprolaktinemi utredes og behandles innenfor flere medisinske spesialiteter. Det kliniske bildet ved hyperprolaktinemi er først og fremst...
Sven M. Carlsen, Irene Hetlevik
30.03.2001
Familiær hyperkolesterolemi er en dominant arvelig tilstand som medfører forhøyet kolesterolnivå i serum og økt forekomst og økt dødelighet av iskemisk hjertesykdom. Ubehandlet angis 50 % av menn som...
Sven M. Carlsen, Irene Hetlevik
20.05.2001
Trond Leren og medarbeidere fastholder at familiær hyperkolesterolemi er en tilstand som medfører massiv overhyppighet av hjerte- og karsykdommer. Vi betviler den vitenskapelige dokumentasjonen i...
Knut Gystad, Det medisinske fakultet, Sven M. Carlsen
10.09.2000
Diabetikere har om lag dobbelt så høy mortalitet som ikke-diabetikere ved akutt hjerteinfarkt. Dette gjelder både ved kort- og langtidsoppfølging (1 – 7) og skyldes i stor grad høyere...
Sven M. Carlsen, Kjell Å. Salvesen, Eszter Vanky, Kristian J. Fougner
06.10.2005
Polycystisk ovariesyndrom forekommer hos 5 – 7 % av kaukasiske kvinner i fertil alder ( 1 ). Forekomsten antas å være økende. Tilstanden er en viktig årsak til infertilitet. For å stille diagnosen...