Sven Erik Gisvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Erik Gisvold

Harald Breivik, Sven Erik Gisvold, Hilde Norum
14.12.2020
En bauta i norsk anestesiologi, professor Bjørn Lind, døde 27.8.2020, rett før sin 100-årsdag. Han var en kliniker- og forskerpioner i alle fire søyler av...
Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
03.06.2020
Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal vurdere håndteringen av koronaepidemien. De fleste medlemmene er politikere eller administratorer. Blant de tre legene er bare én aktiv kliniker...
Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
06.05.2020
Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier. Covid-19-pandemien rammet...
Sven Erik Gisvold
26.03.2020
Where should the coronavirus patients go? ‘All hospital beds in Norway are full.’ This was announced by divisional director, Norwegian Director of Health, Svein Lie on March 6 ( 1 ) – before...
Sven Erik Gisvold
24.03.2020
Hvor skal koronapasientene ligge? «Det ligger pasienter i alle sykehussenger i Norge.» Dette uttalte fagdirektør Svein Lie 6. mars ( 1 ) – før det var én eneste...
Torgeir Bruun Wyller, Sven Erik Gisvold
06.12.2018
Luftige ideer om teknologi og samhandling kan ikke erstatte senger. «Eldrebølgen» er et tosidig fenomen. Når andelen eldre i befolkningen øker, er det bl.a. resultat av synkende barnetall. Når det...
Olav F. Münter Sellevold, Sigurd Fasting, Roar Stenseth, Sven Erik Gisvold
31.05.2007
Feil forekommer innen all virksomhet, men innen medisinen kan konsekvensene være alvorlige. Rapportering av feil kan bevirke utbedring av systemsvikt og bidra til individuell læring. Anonym...
Sven Erik Gisvold
31.05.2007
I sitt tilsvar ( 1 ) til et kritisk innlegg ( 2 ) om det nye St. Olavs Hospital i Trondheim i Tidsskriftet 6/2007 forsøker sykehusets direktør, Gunnar Bovim, å bagatellisere og ufarliggjøre kritikk...
Sven Erik Gisvold
04.01.2007
Det nye St. Olavs Hospital har en desentralisert struktur med separate hus for ulike organsystemer. Utgiftene til drift vil antakelig øke dramatisk og pasientsikkerheten utenom vanlig arbeidstid bli...
Trond Nordseth, Eirik Skogvoll, Sven Erik Gisvold
17.11.2005
Spesialiteten anestesiologi omfatter narkose, intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin ( 1 ). Kjernevirksomheten for faget i sykehus er anestesi ved operative inngrep og intensivmedisinsk...
Vegard Bruun Wyller, Sven Erik Gisvold, Egil Hagen, Rune Heggedal, Arnulf Heimdal, Kjetil Karlsen, Jannicke Mellin-Olsen, Jan Størmer, Ivar Thomsen, Torgeir Bruun Wyller
19.03.2013
Norway has the preconditions for world-class health services. They should enjoy the confidence of all social strata, be organised by the state and provide maximum benefit in exchange for the...
Jon Lekven, Sven Erik Gisvold, Jørgen Hardang
12.11.2012
Det har lenge rådet usikkerhet omkring hvorvidt såkalte kvalitetssikringsprosjekter krever godkjenning fra regional etisk komité. Helseforskningsloven fra 2009 klargjorde at dette ikke er tilfellet,...
Petter G. Kindt, Marius Momyr, Erlend Sundland, Sven Erik Gisvold
03.09.2013
Vi takker for interessante kommentarer fra Rørtveit og Zakariassen og beklager at vi ikke refererte til Rørtveit og Hunskårs artikler fra 2009. Vi konstaterer at vi alle er enige i at dette er et...
Petter G. Kindt, Marius Momyr, Erlend Sundland, Sven Erik Gisvold
11.06.2013
Legevakten og ambulansetjenesten utgjør sammen den lokale akuttmedisinske beredskapen. De senere år har organiseringen av legevaktene endret seg, og ambulansetjenesten er blitt mer avansert. Vi har...
Vegard Bruun Wyller, Sven Erik Gisvold, Egil Hagen, Rune Heggedal, Arnulf Heimdal, Kjetil Karlsen, Jannicke Mellin-Olsen, Jan Størmer, Ivar Thomsen, Torgeir Bruun Wyller
19.03.2013
Norge har forutsetninger for å ha en helsetjeneste i verdensklasse. Den bør nyte tillit i alle samfunnslag, organiseres av det offentlige og gi mest mulig igjen for det fellesskapet investerer. Alle...