Svein Skjøtskift

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Svein Skjøtskift (f. 1955) er spesialist i psykiatri, med spesialkompetanse i rus- og avhengighetsmedisin. Han er assisterende avdelingsdirektør for Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus og styremedlem i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Svein Skjøtskift
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media