Svein Skjøtskift

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Skjøtskift

Arne Helland, Svein Skjøtskift
15.05.2008
Alkoholabstinens er en relativt vanlig og potensielt alvorlig tilstand. Like fullt er kunnskap om behandling mangelfull og klinisk praksis sprikende. Vi foreslår retningslinjer for medikamentell...
Svein Skjøtskift
23.01.2003
Alkohol har mange skadevirkninger. Noen av de best kjente er vanligvis knyttet til svært høyt konsum: alkoholisme, levercirrhose og alkoholisk nevropati. Det er vanlig å anta at 1 – 2 % av...
Svein Skjøtskift
20.10.2002
Fire artikler i dette nummer av Tidsskriftet omhandler rusmisbruk (1 – 4). Diagnostikk og behandling av rusmisbrukere med en psykisk forstyrrelse er et relativt nytt felt i Norge. Det er vanskelig å...
Linn-Heidi Lunde, Svein Skjøtskift,
24.01.2012
The Department of Addiction Medicine at Haukeland University Hospital is developing an outpatient group-therapy service for those who want help to gradually reduce and finally cease using addictive...
Svein Skjøtskift
02.12.2010
helseorganisasjon, Verdens Alcohol and injuries Emergency department studies in an international perspective. 286 s, tab. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 50 ISBN 978-92-4-154784-0 Alkohol bidrar på...
Linn-Heidi Lunde, Svein Skjøtskift
24.01.2012
Ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus utvikler vi et poliklinisk gruppebehandlingstilbud til personer som ønsker hjelp til gradvis å trappe ned og seponere vanedannende...
Jan Tore Daltveit, Jan Hammer, Trude Bjørnstad, Odd Erik Skinnemoen, Svein Skjøtskift
11.11.2014
Effektiv håndtering av abstinens i en tidlig fase kan redusere risiko for kompliserte og livstruende tilstander. Vi har nå oversatt kartleggingsinstrumentet Clinical Institute Withdrawal Assessment...