Svein Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Simonsen

Børge Sivertsen, Anne Relbo, Lars Gullestad, Marit Hellesvik, Ingelin Grov, Arne Andreassen, Svein Simonsen, Odd Geiran, Odd E. Havik
13.12.2007
Etter første hjertetransplantasjonen i 1967 ( 1 ) er det på verdensbasis utført over 73 000 slike ( 2 ). Prognosen for overlevelse ble betydelig bedre med introduksjonen av nye typer immunsuppressive...
Svein Simonsen, Arne K. Andreassen, Lars Gullestad, Torbjørn Leivestad, Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran
29.03.2007
Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 ( 1 ). Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne...
Harald Brunvand, Erik Kongsgård, Thor Edvardsen, Svein Simonsen, Thore H. Pedersen, Harald M. Karlsen, Odd Geiran
24.08.2006
Hjertesvikt ledsaget av hypotensjon med eller uten kardiogent sjokk har høy sykelighet og dødelighet. Historisk var mortalitet 70 – 80 % ved hjerteinfarkt med kardiogent sjokk ( 1 , 2 ). Etter...
Svein Simonsen, Odd R. Geiran
22.04.2004
Det var i 1967 at den første hjertetransplantasjonen hos menneske ble utført ( 1 ) –  den første i Norge og Norden ble foretatt ved Rikshospitalet i 1983 ( 2 ). Fra å være en eksperimentell prosedyre...
Arne K. Andreassen, Odd Geiran, Steinar Madsen, Aina Hognestad, Svein Simonsen
04.12.2003
Pulmonal hypertensjon er definert som et middeltrykk i a. pulmonalis over 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg ved belastning. Ved primær pulmonal hypertensjon er trykket i lungekretsløpet økt uten andre...
Lars Gullestad, Halfdan Aass, Arne K. Andreassen, Halfdan Ihlen, Svein Simonsen, John Kjekshus, Lisbeth Wikeby, Sigurd Nitter-Hauge, Jan G. Fjeld, Egil Lien, Thor Ueland, Stig S. Frøland, Pål Aukrust
20.06.2001
I de siste årene har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av kronisk hjertesvikt. Kirurgisk behandling (bypassoperasjoner og behandling av klaffefeil) og medisinsk behandling med nye...
Arne K. Andreassen, Steinar Madsen, John Kjekshus, Svein Simonsen
20.04.2001
Lungekretsløpet utgjør normalt et lavtrykkssystem. Et middeltrykk i a. pulmonalis som overstiger 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg under belastning, defineres som pulmonal hypertensjon (1) og er...
Lars Gullestad, Svein Simonsen, Stig S . Frøland, Pål Aukrust
20.09.2001
Tor Ole Klemsdal kritiserer vår artikkel for å være unøyaktig i bruk av statistikk og hevder at vi gir inntrykk av at intravenøst immunglobulin har større effekt enn det som kan utledes av våre data...
Marit Aarønæs, Kristina Hermann Haugaa, Arne K. Andreassen, Svein Simonsen, Erik H. Strøm, Odd Geiran
25.08.2005
Myokarditt kan involvere myocytter, interstitiet, vaskulære elementer og perikard. Klassifikasjonen har vært omdiskutert, og tilstanden kan skyldes en rekke forskjellige agenser som i det enkelte...