Susanne Gjeruldsen Dudman

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanne Gjeruldsen Dudman

Marianne Bollestad, Åse Berg, Matias Mathisen Rake, Susanne Gjeruldsen Dudman, Dagny Haug Dorenberg
25.05.2018
One week after a trip to Sri Lanka, a woman developed neck pain, headache and altered consciousness. Interdisciplinary collaboration proved vital for clarifying the diagnosis. A woman in her thirties...
Marianne Bollestad, Åse Berg, Matias Mathisen Rake, Susanne Gjeruldsen Dudman, Dagny Haug Dorenberg
18.05.2018
Én uke etter en feriereise til Sri Lanka fikk en kvinne nakke- og hodepine og endret bevissthet. Tverrfaglig samarbeid var en viktig forutsetning for å avklare tilstanden. En kvinne i 30-årene ble...
Øystein Rolandsen Riise, Karin Rønning, Susanne Gjeruldsen Dudman, Synne Sandbu
18.08.2017
We have eliminated measles and rubella in Norway, but are still exposed to infection from abroad. The high vaccination coverage for children must be maintained, and non-immune adults should also be...
Øystein Rolandsen Riise, Karin Rønning, Susanne Gjeruldsen Dudman, Synne Sandbu
29.05.2017
I Norge har vi eliminert meslinger og rubella, men vi blir fremdeles utsatt for smitte fra utlandet. Den høye vaksinasjonsdekningen hos barn må opprettholdes, i tillegg bør ikke-immune voksne få et...
Olav Hungnes, Susanne Gjeruldsen Dudman
20.11.2008
Influensa er sykdom forårsaket av infeksjon med influensavirus, som deles inn i tre typer – A, B og C. Mens type C er sjelden og ikke pleier å gi epidemiske utbrudd, forårsaker type A og type B...
Susanne Gjeruldsen Dudman
30.04.2009
Degré, M Hovig, B Rollag, H Medisinsk mikrobiologi 3. utg. 803 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 795 ISBN 978-82-05-31590-7 Dette er 3. utgave av en lærebok i medisinsk...
Siri Helene Hauge, Susanne Gjeruldsen Dudman, Katrine Borgen, Olav Hungnes, Arne Brantsæter, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
10.09.2009
30. mars 2009 innsyknet en ti år gammel gutt fra California med feber, hoste og oppkast ( 1 , 2 ). Etter en ukes tid med symptomatisk behandling ble han frisk. Analyse av prøver tatt fra gutten...
Susanne Gjeruldsen Dudman
26.06.2003
En sterk økning i overdosedødsfall er observert i Norge det siste tiåret. Undersøkelser viser at intravenøst stoffmisbruk er en tilstand forbundet med høy dødelighet. Men det finnes lite informasjon...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Marius Trøseid, Tom Øystein Jonassen, Martin Steinbakk
26.01.2006
En 65 år gammel mann med kronisk obstruktiv lungesykdom og kjent kronisk lymfatisk leukemi hadde den senere tid fått behandlingsresistent leukemi. Han ble innlagt på grunn av feber, dyspné og...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Kathrine Stene-Johansen, Inger Sofie Samdal Vik
20.11.2008
Ikke før i midten av 1960-årene kom det første antivirale midlet amantadin på markedet som profylakse mot influensa. Utvikling av nye medikamenter mot virusinfeksjoner har gått saktere enn for...
Inger Sofie Samdal Vik, Susanne Gjeruldsen Dudman, Olav Hungnes, Gunnar Hoddevik
21.01.2011
I kommentarspalten i Tidsskriftet nr. 19/2010 skriver Scheel og medarbeidere at de i september 2009 ble gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi (antistoffpåvisning...
Tore Wælgaard Steen, Trude M. Arnesen, Susanne Gjeruldsen Dudman, Ann-Louise Gustafsson, Astrid Rojahn, Karin Rønning, Harald Vallgårda, Kirsti Vainio
30.04.2012
Vinteren og våren 2011 var det en rekke tilfeller av meslinger i Oslo, fordelt på minst tre forskjellige utbrudd. I alt 24 ble syke, og de fleste måtte innlegges i sykehus. Nesten alle var uvaksinert...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Kirsti Vainio
23.04.2013
Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for skogflåttencefalittvirus. Vi vil derfor gjerne få komme med en generell kommentar. Vi kan bekrefte at vi er blitt bedt om å ta kontrollprøve...