Ny utgave av norsk lærebok i medisinsk mikrobiologi

Susanne Gjeruldsen Dudman Om forfatteren
Artikkel

Degré, M

Hovig, B

Rollag, H

Medisinsk mikrobiologi

3. utg. 803 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 795

ISBN 978-82-05-31590-7

Dette er 3. utgave av en lærebok i medisinsk mikrobiologi som er beregnet på medisinstudenter. Den er skrevet av spesialister som har årelang erfaring i undervisning av legestudenter, har bred erfaring og oversikt over faget og evner å formidle dette i sin bok.

Faget medisinsk mikrobiologi er i rask utvikling, både fordi det stadig oppdages nye mikrober og ny kunnskap erverves om utbredelsen av smittestoffene. Dessuten skjer det en kontinuerlig utvikling innen mikrobiologisk diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer, slik at det nå igjen er påkrevd med en ny utgave av læreboken.

Den nye utgaven har samme oppbygning og de samme kapitlene som den forrige, som for øvrig var svært omarbeidet i forhold til førsteutgaven. Selv om ingen nye kapitler er kommet til siden sist, er det mye nytt stoff. Spesielt er de kapitlene som omtaler antibiotikabehandling oppdatert med nyheter innen antibakterielle midler, antiviralia og resistensutvikling.

Boken har mange tabeller og illustrasjoner som gjør stoffet lettere tilgjengelig, men har ingen fargebilder eller plansjer slik man kan finne i de fleste nyere lærebøker. For de av leserne som ønsker å fordype seg i stoffet, er det i denne utgaven tatt med referanser til utdypende litteratur etter hvert kapittel.

En stor fordel med å lese en norsk lærebok i medisinsk mikrobiologi er at stoffet er tilpasset norske forhold. Utbredelsen av smittestoffer er svært forskjellig i ulike deler av verden, og fagstoff i for eksempel en amerikansk bok kan ikke direkte overføres på norske forhold. Denne boken formidler kunnskap om de norske epidemiologiske forhold og vår kliniske praksis.

Utover målgruppen legestudenter, vil mange andre som interesserer seg for dette fagfeltet kunne ha nytte av å lese den.

Anbefalte artikler