Per Steinar Steinsvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Steinar Steinsvoll

Per Steinar Steinsvoll
10.01.2017
Med min bakgrunn som allmennlege i 50 år og 25 år som sykehjemslege ønsker jeg å reise en problemstilling. Gamle mennesker med sammensatte lidelser står ofte på flere medikamenter og må ikke sjelden...
Per Steinar Steinsvoll
14.08.2008
I Tidsskriftet nr. 9/2008 skriver Silje Michelsen Solberg og medarbeidere om pemphigus gravidarum ( 1 ), som jeg har hatt nær erfaring med i mitt eget liv. Min kone fikk det som ledd i en langvarig...
Per Steinar Steinsvoll
26.03.2009
Vi er mange som kan skrive under på Steinar Hagens påstand i Tidsskriftet nr. 4/2009 om at samfunnet håner eldre leger (1). Eldre lægers forening har i flere år arbeidet med å få fjernet «...
Per Steinar Steinsvoll
05.10.2006
Dette innlegget må ikke oppfattes som diskriminerende, verken vedrørende kjønn eller etnisitet. Det omhandler praktiske problemer ved organisering av primærhelsetjenesten og kvalitetssikring av det...
Per Steinar Steinsvoll
10.01.2002
Jeg har vært primærlege og fast lege for mine pasienter i samme kommune i 40 år. Ved fylte 67 år ønsker jeg å redusere min praksis med 40 %. Min liste skal reduseres med 250 personer, og reduksjonen...
Per Steinar Steinsvoll
03.11.2005
Spørsmålet burde ha vært unødvendig, men fra primærmedisinsk ståsted kan det synes som spørsmålet er høyst relevant. Den som har drevet allmennmedisinsk virksomhet i mange år, har ofte opplevd...
Per Steinar Steinsvoll
14.01.2010
I Tidsskriftet nr. 19/2009 er det referert resultater fra to «kvasieksperimentelle» undersøkelser hvor hovedformålet i begge var å redusere antallet akuttinnleggelser i den lokale akuttpsykiatriske...
Per Steinar Steinsvoll
09.04.2013
Camilla Bystad & Georg Sager tar i en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 3/2013 ( 1 ) opp viktige kliniske og farmakoterapeutiske problemer som gjelder gamle mennesker med multiple sykdommer...
Per Steinar Steinsvoll
19.03.2013
Feilvurderinger ga dobbelt lykke. Denne sterkt personlige opplevelsen er nesten 50 år gammel. Min kone, som hadde født ett barn, led av en alvorlig autoimmun kollagen sykdom med dyster prognose. Hun...