Annonse
Annonse

Medikamentell behandling av eldre mennesker med funksjonssvikt

Per Steinar Steinsvoll Om forfatteren

Med min bakgrunn som allmennlege i 50 år og 25 år som sykehjemslege ønsker jeg å reise en problemstilling. Gamle mennesker med sammensatte lidelser står ofte på flere medikamenter og må ikke sjelden innta en seks til åtte forskjellige tabletter i døgnet. Medikamentene skal gjerne inntas til forskjellige tidspunkt om dagen.

Ofte bor de eldre hjemme, gjerne alene, og har bevart sin mentale funksjon, men har gjerne svekket syn og dårlig finmotorikk i hånd og fingre. Langt fra alle har løsning med medikamentdosett.

Legemiddelverket pålegger for blåresepter bytte til generisk preparat når dette er billigere. Men kopipreparatene kan ha en annen størrelse, form og farge enn originalpreparatet. Det kan føre til forveksling og feildosering, med de alvorlige medisinske konsekvenser dette medfører. Et annet problem er de nyere blisterpakningene som er vanskelig å håndtere for gamle med nedsatt førlighet i hånd og fingre. Tablettene vil ofte ikke ut av pakningene og plutselig spretter de på gulvet fra bordet.

Mitt forslag er at kopipreparatet skal ha samme størrelse, form og farge som originalpreparatet for å godkjennes, og at tablettene skal leveres i boks med skrulokk. Dette møter nok motstand fra legemiddelprodusenter.

Det er meningsløst at mange preparater fra kopiprodusenter som Nav betaler på blåresept, håndteres og doseres feilaktig av den gamle pasient, med store helsemessige og kanskje også livsfarlige konsekvenser.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse