Steinar Lorentzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Lorentzen

Steinar Lorentzen
25.03.2019
Synnøve Ness Bjerke Gruppeterapi Grunnleggende om hvorfor og hvordan. 300 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 649 ISBN 978-82-05-50243-7 Denne boken vil gi praktisk og klinisk hjelp...
Kari Viken, Vera Lonning, Anne-Lise Røstad, Marianne Korsmo, Steinar Lorentzen
31.01.2008
Oppfatningen av hvordan behandlingsmiljøet i psykiatriske avdelinger bør være for å ha en terapeutisk effekt har endret seg opp gjennom årene. Siden slutten av 1960-årene har mange forsøkt å...
Kari Viken, Vera Lonning, Anne-Lise Røstad, Marianne Korsmo, Steinar Lorentzen
31.01.2008
Opinions on how to define a good treatment environment in psychiatric wards have changed over the years. Since the end of the 1960s, many have tried to identify descriptors of a fruitful treatment...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Steinar Lorentzen
20.02.2003
Til tross for at det inntil i dag er publisert mer enn 2 000 studier om resultater av psykoterapi, finnes det nesten ikke systematisk forskning på langtids psykoterapi. Denne studien er den første i...
Steinar Lorentzen
20.06.2000
I sin artikkel i Tidsskriftet nr. 10/2000 (1) hevder Ted Reichborn-Kjennerud & Erik Falkum at psykiatrien er i en særstilling, fordi den også beskjeftiger seg med mentale og meningsbærende...
Steinar Lorentzen
21.02.2012
Psykoterapien har flere teoretiske kilder, og i de forskjellige leire vil man gjerne fremme akkurat sin teori. Funn fra psykoterapiforskning tyder på at man heller burde mane til samarbeid om å...
Steinar Lorentzen
29.04.2014
Benum, Kirsten Axelsen, Eva Dalsgaard Hartmann, Ellen J. God psykoterapi Et integrativt perspektiv. 358 s. Oslo: Pax Forlag, 2013. Pris NOK 369 ISBN 978-82-530-3598-7 Det er en viktig begivenhet når...